1/2010 - SPINELIDY

Obsah:

MINERALOGIE, LOKALITY J. Cempírek, R. Čopjaková: Spinely J. Jirásek: Poběžovicko a Sepekov – nejvýznamnější české lokality hercynitu J. Zikeš, P. Welser: Spinelidy z okolí Křemže J. Žáček, R. Skála, Z. Dvořák: Spinelidy v pyrometamorfovaných horninách Mostecké pánve S. Houzar: Výskyty spinelidů na Moravě a ve Slezsku R. Čopjaková, S. Houzar: Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic M. Novák, P. Uher: Gahnit ZnAl2O4 – typický spinel granitických pegmatitů D. Buriánek: Spinelidy v brněnském masivu Z. Losos: Výskyt železnatého gahnitu a dalších spinelidů v plášti žulovského plutonu P. Gadas: Výskyt a geneze magnetitu v Mirošově u Nového Města na Moravě B. Fojt: Železnatý gahnit z Obřích skal – Hrubý Jeseník P. Uher: Spinel – pleonast z klasiskej lokality horečnatých skarnov v Úškrtovej doliny při Hodruši – Hámroch (Štiavnické vrchy) M. Novák: Nigerit a högbomit – blízcí příbuzní spinelu R. Skála: Ringwoodit – silikátový spinelid z meteoritů a jádra Země S. Houzar: Spinel z Číhalína a Nové Vsi u Třebíče, západní Morava M. Řehoř, V. Novák: Nálezy magnezioferitu v oblasti mostecké pánve DRAHÉ KAMENY P. Burdová: Spinely v historických špercích INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA S. Němec: Krystaloskopický důkaz sodíku a draslíku v minerálech L. Kráčmar: Drahé kameny z pohledu klenotníka a restaurátora (recenze knihy) P. Pauliš: Pavel Novotný, Taťána Schmidtová (2009): Průvodce naučnou stezkou Sobotín - Maršíkov P. Pauliš: Josef Kuba et al. (2009): Šachta č. 19 příbramského uranového ložiska EXKURZNÍ TIPY MINERÁLU J. Večeřa: Taje hornické krajiny IV. FEJETON V. Plecer: Nějak nám těch fleků ubývá . . . Foto na titulní straně obálky: Spinel z Bawpadan Mine, Mogok, Burma Foto na zadní straně obálky: Magnetit z lokality Zadní Hutisko, krystaly magnetitu z Cerro Huanaquino Potosi, Bolívie

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: