Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář:

Vydané tituly:

Klepnutím na obálku časopisu zobrazíte jeho obsah. Pokud potřebujete vyhledat, v jakém čísle byl publikován konrétní článek, použijte rejstřík.


Nejnovější číslo:

2/2020 -bez určeného tématu

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY Aktuální nálezy barytových drúz v lomu Dřínová u Tišnova/J. BĚLUŠA, P. ČERNÝ Francevillit z Arnultovic u Hostinného v Podkrkonoší/ P. PAULIŠ, P. RUS, R. ŠKODA, Z. STŘEDA, O. POUR Mineralogické nálezy z kamenolomu Nemojov u Pelhřimova / T. KADLEC Křemenná žíla s anatasem z lomu Nemojov u Pelhřimova / J. TOMAN, V. HRAZDU Nové nálezy kalcitových pseudoachátů a aragonitu na lokalitě Rokle u Kadaně/ M. ŘEHOŘ, J. SVEJKOVSKÝ Neobvyklá Cu-U supergenní mineralizace z uhelného odvalu v Bečkově u Trutnova/P. PAULIŠ, O. POUR, P. RUS Přeskače a Tavíkovice, lokality křemenných hmot reziduí serpentinitů na jihozápadní Moravě/M. ĎÁSEK, V. HRAZDIL Hollandit ze Srubce u Českých Budějovic / J. VÁCHA, T. URZEDOVSKÝ Geomontánne a mineralogické poklady areálu Berggerichtu v Banskej Štiavnici/ M. PATÚŠ, T. BANCÍK, P. JANCSY, L. LUŽINA Paraiba acháty / L. KRÁČMAR, R. VOTAVA Kameny, které se usmívají / V. MACHEK INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA Odešel Ing Jaromír Pelz, nestor moravských sběratelů / M. ĎÁSEK In memoriam Leontin Vašata / M. BUKOVANSKÁ, P. BURDOVÁ Bulletin Mineralogie Petrologie, vol. 27/2019, č. 2 / P. PAULIŠ Vzpomínka na Ladislava Žmudu / L. KRÁČMAR, L. ŽMUDOVÁ, L. TŘEŠKA FEJETON, POVÍDKA, REPORTÁŽ O zemských perlách / M. GEBOUSKÝ KÁMEN V UMĚNÍ A UMĚNÍ V KAMENECH Oldřich Hamera a kamenný svět / E. ČAPKOVÁStarší čísla:

1-2020
1-2019 2-2019 3-2019 4-2019 5-2019 6-2019
1-2018 2-2018 3-2018 4-2018 5-2018 6-2018
1-2017 2-2017 3-2017 4-2017 5-2017 6-2017
1-2016 2-2016 3-2016 4-2016 5-2016 6-2016 S-2016
1-2015 2-2015 3-2015 4-2015 5-2015 6-2015
1-2014 2-2014 3-2014 4-2014 5-2014 6-2014
1-2013 2-2013 3-2013 4-2013 5-2013 6-2013
1-2012 2-2012 3-2012 4-2012 5-2012 6-2012
1-2011 2-2011 3-2011 4-2011 5-2011 6-2011
1-2010 2-2010 3-2010 4-2010 5-2010 6-2010 S-2010
1-2009 2-2009 3-2009 4-2009 5-2009 6-2009 S-2009
1-2008 2-2008 3-2008 4-2008 5-2008 6-2008 S-2008
1-2007 2-2007 3-2007 4-2007 5-2007 6-2007 S-2007
1-2006 2-2006 3-2006 4-2006 5-2006 6-2006
1-2005 2-2005 3-2005 4-2005 5-2005 6-2005
1-2004 2-2004 3-2004 4-2004 5-2004 6-2004
1-2003 2-2003 3-2003 4-2003 5-2003 6-2003
1-2002 2-2002 3-2002 4-2002 5-2002 6-2002
1-2001 2-2001 3-2001 4-2001 5-2001 6-2001
1-2000 2-2000 3-2000 4-2000 5-2000 6-2000
1-1999 2-1999 3-1999 4-1999 5-1999 6-1999
1-1998 2-1998 3-1998 4-1998 5-1998 6-1998
1-1997 2-1997 3-1997 4-1997 5-1997 6-1997
1-1996 2-1996 3-1996 4-1996 5-1996 6-1996
1-1995 2-1995 3-1995 4-1995 5-1995 6-1995
1-1994 2-1994 3-1994 4-1994 5-1994 6-1994
1-1993 2-1993 3-1993 4-1993
1-1992 1-1992