2/2001 - PADESÁTÁ MEZINÁRODNÍ TIŠNOVSKÁ EXPOZICE MINERÁLŮ

Obsah:

SLOVO REDAKCE, MINERALOGIE, LOKALITY M. Kužvart: Sběratelství, těžba a životní prostředí A. Sučko: Čtvrtstoletí tišnovských mezinárodních burz minerálů J. Běluša: Hornictví na Tišnovsku P. Vašík: Tišnovský kras Z. Dolníček: Jehlicovitý baryt z lomu Dřínová u Tišnova S. Houzar, M. Novák: Minerály nedvědických mramorů V. Hrazdil, J. Pelz: Záhadné lokality ryzí mědi u Tišnova V. Mátl: Heroltice - stará těžba Fe a Pb-Zn rud B. Šenk: Historie těžby a úpravy uranu v rudním poli Rožná-Olší A. Hájek: Geologická charakteristika rudního pole Rožná-Olší D. Šikola: Přehled mineralogických výzkumů rudního pole Rožná-Olší P. Pauliš, D. Šikola: Witherit z uranového ložiska Rožná J. Běluša: Diallag ze Stříteže u Dolní Rožínky B. Fojt, J. Zimák: Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (III) - "Kyzový důl" P. Černý, J. Vítovec: Minerály ložisek Rabí a Rabí-Lišná u Sušice DRAHÉ KAMENY,ŠPERKAŘSTVÍ, LITHOTERAPIE V. Mátl, J. Franců, Z. Boháček, O. Krejčí: Študlov - významné naleziště jantaru na Moravě KRONIKA, INFORMACE, OZNÁMENÍ Vzpomínka na Františka Součka Krátké ohlédnutí za tišnovskou mineralogickou burzou Sběratel minerálů František Peštál FEJETON M. Horáková: Andrej Kmeť a počátky česko-slovenské spolupráce v geologii na konci 19. století Foto na titulu: Polokulovitý agregát witheritu z Rožné. Vel. 5 cm. K článku na str. 134 Foto: J. Pařízek Foto na zadní straně obálky: Smithsonit (13 mm), San Antonio EI Grande Mine, Chihuahua, Mexiko. Foto: Gabriele L. Berndt, Kiel

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: