5/2014 - Fluorit

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY R. GRAMBLIČKA, M. FILIPPI: Fluorit - minerál mnoha barev i tvarů R. GRAMBLIČKA, P. PAULIŠ, P. MUŽÁK: Současné možnosti sběru minerálů na dříve těžených ložiskách fluoritu D. VELEBIL: Fluorit ve sbírce Národního muzea R. GRAMBLIČKA: Fluoritové ložisko Kovářská - Niederschlag M. FILIPPI, R. GRAMBLIČKA: Zpráva o modrých fluoritech z Černého Potoka S. HOUZAR, J. TOMAN: Přehled výskytů fluoritu na Morově a ve Slezsku P.NOVOTNÝ: Fluorit v Olomouckém kraji R. GRAMBLIČKA: Mineralogie křemen-fluoritových žil z Hory sv. Šebestiána R. GRAMBLIČKA: Fluority ze Zlatého kopce R. GRAMBLIČKA: Minerály rudních žil s fluoritem z Božího Daru a možnosti jejich sběru P.WELSER, J.ZIKEŠ: Výskyty fluoritu v jižních Čechách J. CÍCHA: Fluority mladovariské křemenno-fluoritové mineralizace v jižních Čechách T. KADLEC, M. CHVÁTAL: Fluoritové ložisko Kožlí u Ledče nod Sázavou INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA M. BOHATÝ: In memoriam Andrej Sučko (1939-2014) s trochou vzpomínek F. FEDIUK: Drama tlakově „ozvučeného" křemene v pojetí Petra Rajlicha J. ZIKEŠ: Hornické muzeum v Rudolfově získalo nové prostory F. FEDIUK: Pavlína a Zdeněk Táborští jako skvělí propagátoři geologie mezi mládeží M. BOHATÝ: Rudolf Musil, Morava v době ledové. Prostředí posledního glaciálu a metody jeho poznávání Číslo vyšlo v listopadu 2014

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: