4/2008 - ALPSKÁ PARAGENEZE

Obsah:

MINERALOGIE, LOKALITY M. Novák: Alpská parageneze P. Novotný, J. Zimák: Mineralizace alpského typu v severovýchodní části Českého masívu J. Zimák: Grossular v mineralizaci alpského typu na Sobotínsku V. Toegel: Kamenolom Horní Bory – nález pukliny s minerály alpské parageneze T. Kadlec: Alpská parageneze typu A ve Vlastějovicích J. Zikeš, P. Welser: Minerály alpských žil z lomu v Černé v Pošumaví P. Welser, J. Zikeš: Minerály alpské parageneze z lomu u Rudolfova u Č. Budějovic S. Vrána: Anatas v chlorit-křemen-albitickém hydrotermalitu u Hluboké nad Vltavou J. Jedlička, M. Fišera: Za anatasy na Praděd P. Vichr: Nálezy minerálů alpské parageneze v Libodřicích z let 2000 až 2008 J. Franěk, J. Sláma: Nález velkých krystalů apofylitu v zonální alpské žíle u Libodřic na Kolínsku J. Cícha: Mörchnerkar a Saurüssel – významné lokality alpských žil v Zillertalských Alpách J. Králová, M. Fišera, J. Sejkora: Anatas a brookit ve sbírkách Českého muzea stříbra v Kutné Hoře INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA P. Welser, J. Zikeš: Uplynulo čtvrt století od nálezu nejkrásnějších českých apatitů P. Welser: Geologický spravodajca S. Staněk: Malé zamyšlení k 80. narozeninám doc. Skácela, aneb „aktivní důchodce“ S. Němec: Důkaz zlata v minerálech S. Němec: Důkaz zinku v minerálech I. Turnovec: Turnovská kompozice J. Jedlička: Vzpomínkově geologický seminář věnovaný osmdesátinám Doc. Dr. Jaroslava Skácela CSc. J. H. Bernard: Prezentace knihy „Tschechien & Slowakei, Mineralien und Fundstellen“ ve Freibergu J. Zikeš, P. Trafina: Základy digitální fotografie IV Foto na titulní straně: Epidot z lokality Pfarrerb Sobotín. Foto P. Trafina Foto na zadní straně obálky: Část žíly alpské parageneze z lomu Libodřice. Foto P. Trafina Albit a epidot z lokality Pfarrerb. Foto P. Trafina

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: