3/2017 - Uranové minerály

Obsah:

MINERALOGIE, LOKALITY V.GOLIÁŠ: Bezpečný sběr a zacházení s radioaktivními minerály J.PLAŠIL: Historie výzkumu supergenních minerálů uranu v českých zemích P.PAULIŠ, S.KOPECKÝ: Strhaře u Tišnova - zajímavý uranový výskyt P.ŠKÁCHA, Z.DVOŘÁK: Přehled nejvýznamnějších lokalit uranových slíd v České republice V.ŠREIN, B.ŠREINOVÁ: Jak jsme našli šreinit D.VELEBIL: Minerály uranu ve sbírce Národního muzea J.PLAŠIL: Nové minerály uranu popsané v nedávné minulosti DRAHÉ KAMENY I.MRÁZEK: Drahokamová výzdoba insignií Masarykovy univerzity L.REJL: Těžba hadců, asbestu a výroba galanterního zboží v tzv. „Kolečkárně" u Hrubšic INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA V.SALÁŠEK, V. HILSEOVÁ: Vzpomínka sběratele minerálů Ing. Antonína Hilseho E.ŠIMEK, J.MAREK: 232 let od vydání nejstarší geologické mapy z území České republiky V.SMUTKOVÁ: RNDr. Daniel Smutek oslavil 65 let aneb „Záliba a koníček profesí, profese zálibou a koníčkem" P.WELSER: Ohlédnutí za jarním Tišnovem P.PAULIŠ: Karel Neuberger (2016): Olověné doly u královského svobodného horního města Stříbra P.PAULIŠ: Petr Moravek a kol. (2017): Stezkami zlatonosných revírů Čech a Moravy TIP NA VÝLET T.PEK: Korsická Matra - zajímavé ložisko arsenových rud FEJETON, POVÍDKA, REPORTÁŽ Z.KERĎOVÁ: Co má společného zlato s vejcem aneb reportáž z kolumbijského dolu, kde těží zlato zodpovědně! Číslo vyšlo v červenci 2017

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: