4/2010 - MINERÁLY DOBŠINEJ

Obsah:

Obsah: Mineralogie, lokality D. Peterec: História baníctva v Dobšinej P. Uher, D. Ozdín: Minerály serpentinitového lomu v Dobšinej D. Ozdín, M. Števko: Unikátny výskyt achátov v serpentinizovaných peridotitoch v Dobšinej L. Turecký, M. Števko: Niklové, kobaltové a arzénové minerály z Dobšinej M. Števko, L. Turecký Mineralógia antimonitovej mineralizácie na lokalite Hlboká dolka (Steingeräusch, Tiefengründl) pri Dobšinej D. Ozdín, Ľ. Dojčanský: Aragonity dobšinských ložísk D. Kúšik: Historický nález vivianitu z Dobšinej D. Ozdín, P. Uher: Jakobsit pri Dobšinskej ľadovej jaskyni – mýtus alebo realita? D. Ozdín, P.Sečkár: Dobšinská ľadová jaskyňa – lokalita najkrajších slovenských zlepencov M. Orvošová: Mineralogické zaujímavosti jaskýň v okolí Dobšinej Informace, kronika, listárna M. Orvošová: 130. rokov od narodenia Jána Volka-Starohorského D. Ozdín: 70 rokov Emila Makovického Fejeton P. Sečkár, T. Bancík, M. Krupa: Striebornáče z Kremnice Foto přední strana obálky: erytrit z Dobšinej. Šírka obrázku 7 mm. Foto M. Števko Foto zadní strana obálky nahoře: aragonit var. zeiringit. Veľkosť vzorky 5 x 5 cm. Foto: D. Peterec Foto zadní strana obálky dole: naleštený polymiktný zlepenec. Veľkosť vzorky 9,3 x 6,1 cm. Foto: D. Ozdín Číslo vyšlo v srpnu 2010

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: