6/2020 - Bez určeného tématu

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY Mineralogie stříbronosných žil v rudním revíru Přísečnice / R. GRAMBLIČKA Nové mineralogické nálezy v kamenolomu Stříbrná Skalice II / T. KADLEC, M. MALÝ Pyrity pyramidálního habitu z Brníka / M. ŠEDINA Zajímavé nálezy achátů v Podkrkonoší - Prosečský a Rašovský hřbet / O. NESVARBA, I. MILICKÁ Současné možnosti sběru minerálů z historického ložiska Panenské Hůrky (Bílý Kostel nad Nisou) / P. MUŽÁK Nové nálezy meteoritu Potůčky (Steinbach) a jeho stručná historie / P. PAULIŠ, T. MALÝ, D. ČERNÝ, M. BOHATÝ Výnimočný nález opálu drevného na ložisku As-rúd Králíky pri Banskej Bystrici / M. PATÚŠ, L. VOLENTIER INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA Petr Láznička: „Za Rudami z Čech až na Konec Světa" / K. POŠMOURNÝ Krásné acháty z Francie / V. MACHEK Obdivuhodná Botswana / V. MACHEK Opracování hornin a minerálů poloprovozními prostředky / J. LUDVÍK, R. POLÁK, M. ŠIMEK Knihy věnované Českému krasu / P. PAULIŠ Bulletin Mineralogie Petrologie, vol. 28/2020, č. 1 / P. PAULIŠ Mineralog světového jména profesor Gustav Tschermak (1836-1927), rodák z Litovle u Olomouce / J. ULRYCH, J. ZIMÁK PODIVUHODNÉ PŘÍRODNÍ VÝTVORY Skály ze „slepeného kamení" / J. VÍTEK

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: