2/2008 - PŘÍRODNÍ SKLA A METEORITY

Obsah:

SLOVO REDAKCE, MINERALOGIE, LOKALITY J. Jedlička: Přírodní skla M. Trnka: Pozemský impaktní původ tektitů M. Trnka: Pádová pole tektitů očima sběratele P. Welser, J. Zikeš: Lokalita vltavínů Slavče u Trhových Svinů M. Trnka: Vltavínová spirála S. Houzar, M. Vokáč: Třebíč-Vídeňský rybník, klasická lokalita moravských vltavínů J. Šmerda: Další nález vltavínu z Konic u Znojma L. Švardalová : Tektity typu Muong Nong a jejich výskyt mezi vltavíny V. Kršul: Tátové vltavínů P. Dočkal: Vltavín z Vémyslic u Moravského Krumlova - nález druhého největšího vltavínu na Moravě M. Čada: Současný stav vltavínových nalezišť na Chebsku V. Hrazdil: Nález fulguritu z Bedřichova u Liberce M. Trnka: Přírodní tektitové glyptiky V. Plecer: Fenomén Chlum u Ločenic DRAHÉ KAMENY P. Burdová: Z historie vltavínových šperků INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA P. Matějka: Vzpomínka na Prof. Vladimíra Boušku, DrSc. Z. Pacner: Petra Jakeše bych moc potřeboval J. Jedlička: Petra Jakeše jsem si opravdu moc vážil M. Bohatý: Odešel Mirek Kos – sběratel a kamarád M. Trnka: Ing. Karel Soukeník (1917–1970) – sběratel a badatel na poli vltavínů V. Kršul: Vltavíny se dočkají vlastního muzea P. Pauliš: Martin Lang (2006): Kterak železo z moře do Rokycan přišlo. – Muzeum Dr. Bohumila Horáka, Rokycany P. Pauliš: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 14-15/2007 P. Pauliš: J. Velfl a kolektiv (2007): Otisky času – báňská činnost ve středočeském kraji J. Zikeš, P. Trafina: Základy digitální fotografie II M. Bohatý: Václav Cílek (ed.) a kolektiv: Střední Brdy P. Tomšíček: Zemřel třebíčský sběratel vltavínů Marian Kalina Výstava mineralogicko-petrografického oddělení, Moravského zemského muzea Redakce: 200 let od pádu meteoritů u Stonařova EXKURZNÍ TIPY MINERÁLU J. Jedlička: Meteoritický kráter v Arizoně FEJETON V. Plecer: Zimní výprava Foto na titulní straně: Vltavínová spirála ze Slavče u Trhových Svinů. Rozměry 63 x 32 x 26 mm. Foto L. Švorcová Foto na zadní straně obálky: Vltavín z lokality Kožichovice. Sbírka Muzea Vysočiny Třebíč. Foto L. Křesina Lahvově zelený vltavín s typickými dolíčky uprostřed. Foto J. Zikeš

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: