1/2016 - Alpské strahlerství

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY J.CÍCHA: Alpské žíly - vznik, vývoj a výskyt v oblasti Alp J.CÍCHA: Alpští slrahleři a strahlerství P.PLZÁK: Za minerály alpských žil do Švýcarska A.ČERVENÝ: Nález kryslalovaného zlata na Zinggenslocku F.SLABÝ: Méně známé lokality Východních Alp J.TOMAN: Alpská „klasika" ve sbírce Moravského zemského muzea F.SLABÝ: Muzea v oblasti Alp s expozicemi alpských minerálů INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA J.LOUN: Vzpomínka na prof. RNDr. Jana Petránka, DrSc. (7.8.1922-2.12.2015) P.ŠINDELÁŘ: Burza minerálů v Chamonix PODIVUHODNÉ PŘÍRODNÍ VÝTVORY J.VÍTEK: Skalní dutiny tafoni FEJETON, POVÍDKA, REPORTÁŽ Z.BĚHAL, J.STRNAD: Zillerlalské Alpy: jak jsme hledali a nenašli Číslo vyšlo v březnu 2016

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: