2/2009 - MINERÁLY A LOKALITY ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY M.Radoň, Z. Dvořák: Mineralogické výzkumy Českého středohoří v historii i současnosti M. Radoň: Významné mineralogické lokality Českého středohoří J. Svejkovský: Klasické zeolity a příbuzné minerály Českého středohoří Z. Dvořák, M. Radoň: Vzácné a nové zeolity z Českého středohoří O. Janeček: Zeolitová lokalita Farský vrch u Žežic u Ústí nad Labem Z. Dvořák, M. Radoň: Vzácné a nové minerály Českého středohoří Z. Dvořák, M. Radoň: Zkamenělá dřeva Českého středohoří O. Janeček, Z. Dvořák: Čedičový amfibol a augit v Českém středohoří Z. Dvořák: Kalcit v Českém středohoří J. Svejkovský: Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA P. Pauliš: Zemřel mineralog RNDr. František Novák P. Pauliš: Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze vol. 16/2008, č. 1 P. Pauliš: Václav Vávra, Jindřich Štelcl a Karel Malý (2008): Průvodce po geologických zajímavostech kraje Vysočina - Muzeum Vysočiny, Jihlava J. Zikeš: Digitální data I. EXKURZNÍ TIPY MINERÁLU J. Jedlička: Národní parky Bryce a Zion V. Cílek: DO písečného moře za libyjským sklem Foto na titulní straně obálky: Natrolit, Těchlovice 22 x 12 cm Foto na zadní straně obálky: Leštěná plocha natrolitu z Mariánské hory, celistvý natrolit s dutinou z lokality Dobrná

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: