1/2009 - MINERÁLY JIHOZÁPADNÍCH ČECH A JEJICH LOKALITY

Obsah:

MINERALOGIE, LOKALITY P. Hofman, R. Hofmanová, P. Černý: Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice P. Černý, P. Hofman, R. Hofmanová: Wolframové rudy Horažďovicka P. Černý, P. Hofman, R. Hofmanová: Polymetalické zrudnění horažďovického zlomového pásma P. Hofman, R. Hofmanová, P. Černý: Zajímavý výskyt aktinolitu a titanitu na Žižkově vrchu u Sušice P. Hofman, R. Hofmanová, P. Černý: Křemenné žíly a krystalované křemeny jihozápadních Čech P. Hofman, R. Hofmanová, P. Černý: Lom Bohdašice – mineralogie lokality J. Vítovec, P. Černý: Minerály okolí Čachrova P. Hofman, R. Hofmanová, P. Černý: Skorylový pegmatit na vrchu Hrádek u Sušice P. Černý, P. Hofman, R. Hofmanová: Minerály hadců ze Starého Smolivce P. Černý, P. Hofman, R. Hofmanová: Uranová mineralizace oblasti jihozápadních Čech P. Černý, P. Hofman, R. Hofmanová: Skalní kůže Horažďovicka a Sušicka A. Červený, J. Franěk: "Na Hrádku" – pozoruhodná mineralogická lokalita v blízkosti Horažďovic P. Hofman, R. Hofmanová: Nové nálezy minerálů v mramorech Sušicka a Horažďovicka P. Černý, S. Dostál, J. Vítovec: Pegmatit z Podmokel u Sušice INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA A. Hykel: Sběratelství nerostů a důlní díla S. Němec: Důkaz síry v sulfidech a sulfosolích S. Němec: Důkaz manganu v minerálech Z. Medek: Zabezpečení stolu s minerály J. Jirásek: Jiří Dvořák (2006): K historii Schwarzenberských tuhových dolů v Černé v Pošumaví (Schwarzbach) EXKURZNÍ TIPY MINERÁLU J. Večeřa: Taje hornické krajiny I. Foto na titulní straně obálky: Krystal medového kalcitu narůstající na krystalech dolomitu Foto na zadní straně obálky: Wolastonit - Sušice, Pyromorfit na křemeni - Čiháň

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: