2/2003 - MINERALOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI JIŽNÍCH ČECH

Obsah:

SLOVO REDAKCE, LISTÁRNA, MINERALOGIE, LOKALITY V. Pavlíček: Nástin geologicko - mineralogických poměrů jižních Čech J. Cícha: Minerály lomu Kamenné doly u Písku Z. Laštovička: Li-pegmatit v Nové Vsi u Křemže P. Welser: Naleziště rutilu Zvěrotice a Dobrá Voda u Soběslavi J. Dvořáková, V.Pavlíček: Propady v oblasti Dobré Vody u Českých Budějovic V. Plecer: Pár slov o sbírání vltavínů J. Blecha: Grafitové ložisko Koloděje nad Lužnicí - Hosty P. Šindelář: Současný stav některých známých lokalit v okolí Písku P. Wesler: Almadin od Malenic u Volyně V. Pavlíček: Výskyt molybdenitu u lomu Žákova strouha u Hosína B. Ježek: Zajímavý list o starých hornických dílech v okolí Píseckém J. Kratochvíl: O rýžovištích a zlatu českého jihovýchodu M. Bohatý: Z historie jáchymovských nerostů a jejich synonym (2.část) DRAHÉ KAMENY,ŠPERKAŘSTVÍ, LITHOTERAPIE Z historie nálezu zlata u jihočeských Křepic F. Fencl: Vodňanské zlato F. Fencl: K záhadě křepického zlata J. Fröhlich: K otázce původu křepického zlata Václav Novák: Z jihočeských nalezišť KRONIKA, INFORMACE, INZERCE, OZNÁMENÍ Vývoj mineralogicko-geologické literatury v oblasti jižních Čech Prirodná pamiatka Kremenia Před sto lety se narodil univ. prof. dr. Karel Zapletal Životní jubileum Karla Paděry Vladimír Kropáček šedesátiletý Pozvánka na mistrovství v rýžování zlata na Kocábě Znovuotevření dolu Tsumeb v Namibii Některé zajímavé doprovodné minerály zlata z náplavů u Kestřan na Otavě FEJETON B. Dubský:První rýžovníci zlata na Otavě Foto na titulní straně: Zlato (elektrum) z Křepic u Vodňan. Foto archiv NM Praha. Foto na zadní straně obálky: Lindackerit. Tabulkovité krystaly na lavendulanu. Jáchymov. Sbírka J. Tvrdý Vajdakit. Snopkovité agregáty krystalů. Důl Svornost, žíla Geschieber, Jáchymov. Sbírka J. Tvrdý. Obě fota: Peter Kolesár

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: