6/2010 - BEZ URČENÉHO TÉMATU

Obsah:

Mineralogie, lokality J. Kynický: Minerály hydrotermálních žil v horninách těšínitové asociace v okolí Příbora K. Šmehil, J. Wlosok, J. Jirásek: Historie a současnost nálezů fosilních pryskyřic z křídového uhlí v okolí Moravské Třebové P. Pauliš: Ještě k výskytu baltického jantaru ve štěrkovně v Dětmarovicích u Karviné T. Kadlec: Revize velké pegmatitové dutiny ve Vlastějovicích T. Kadlec: Sázavíny – pozůstatek po těžbě a zpracování železné rudy ve Vlastějovicích a okolí R. Klika: O dolování beskydské železné rudy v Malenovicích P. Pauliš, J. Barva, V. Macháček, P. Janák: Železnatý dravit z polymetalického ložiska Obří důl v Krkonoších P. Tesař: Granáty z lomu Markovice V. Hrazdil, E. Kocourková, P. Dočkal: Fotoluminiscence – pomůcka při určování a sběru nerostů P. Pauliš: Za zlatými telluridy do sedmihradského Săcărimbu J. Kynický: Nové nálezy unikátních minerálů masivu Khan Bogd, Mongolsko Informace, kronika, listárna M. Zárybnický: Přátelský, neskoupý, obětavý P. Pauliš: Z nové montánní literatury, která vyšla na Slovensku P. Pauliš: Bulletiny mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 17/2009, č. 2 a 18/2010, č. 1 P. Pauliš: Zdeněk Dvořák, Karel Mach, Jakub Prokop, Stanislav Knor (2010): Třetihorní fauna severočeské hnědouhelné pánve P. Pauliš: Lubomír Mlčoch, Václav Cílek, Jan Petránek (2010): České a moravské acháty a jiné křemičité hmoty J. Pavelka, P. Jiřík: „Barevná krása minerálů“ ve Frýdku-Místku S. Němec: Důkaz arzenu v minerálech Fejeton, povídka, reportáž V. Plecer: Řekni, kde ty šutry jsou ... Přední strana obálky: detailní fotografi e povrchu drúzy s jemnými automorfními krystaly i velkými kulovitými agregáty klinoptilolitu a karbonáty, Hončova hůrka. Rozměr 30 x 20 mm. Foto: J. Kynický Zadní strana obálky nahoře: vzorek s velkými krystaly klinoptilolitu z lokality Hončova Hůrka. Rozměr vzorku 140 x 145 mm. Foto: J. Kynický Zadní strana obálky dole: detailní fotografi e čerstvě vyčištěného vzorku mongolitu s relikty pravděpodobně nového silikátu REE. Rozměr vzorku 100 x 70 mm. Foto: J. Kynický Číslo vyšlo v prosinci 2010

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: