2014/6 - Bez určeného tématu

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY J.CÍCHA: Písecký pegmatitový lom U Obrázku v roce 2014 - odvodnění a průzkum legendární mineralogické lokality M.ŘEHOŘ: Některé nové mineralogické lokality v centrální části Krušných hor P.PAULIŠ, J.HAVLÍČEK, S.KOPECKÝ, O.POUR: Anatas a brookit ze středověkého důlního tahu nedaleko Jitkova u Havlíčkova Brodu T. BANCÍK, M. PATÚŠ Výskyt sekundárných minerálov mědi a zinku na polymetalickom ložisku Banská Štiavnica P.PAULIŠ, T.KADLEC, O.POUR, S.CIVÍŠ: Granát od Mladotic, 2 km jjv. od Ronova nad Doubravou P.PAULIŠ, T.MALÝ, J.MALÝ, F.FEDIUK, R.MALÍKOVÁ, L.VRTIŠKA: Zeolity z Farské louky u Jáchymova M.KOTLÁNOVÁ, Z.DOLNÍČEK: Nález bornitu na hydrotermální žíle z údolí Uhřínovského potoka (kulm Nízkého Jeseníku) P.PAULIŠ, Z.DVOŘÁK, M.RADON, O.POUR, R.MALÍKOVÁ: Harmotom a doprovodné minerály z Brné u Ústí nad Labem T.BANCÍK, M.KŘUPA, J.SAKMAR, P.SEČKÁR: Ojedinělý nález hydroxylpatitu na lokalitě Muránska Dlhá Lúka / Š.KREJSEK: Pegmatity z Jívoví, žíla Nový rok P.PAULIŠ, J.LUDVÍK, O.POUR, R.MALÍKOVÁ: Hollandit z Vysokého Kamene u Krásna DRAHÉ KAMENY I.MRÁZEK: Drahé kameny Chetitů L.REJL: Sekaninait - český raritní drahý kámen INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA M.BOHATÝ, D.VELEBIL: Ze vzpomínek sběratele a obchodníka s minerály F.W.Cassirera V.PLECER: Začínajícím kopáčům - díl 4 P.HAVRÁNEK: Zpráva o současném stavu významné pegmatitové lokality v Nové Vsi u Křemže A.ZAJÍČEK: Minerál klub, z. s., Jablonec nad Nisou, jeho činnost a mineralogické výstavy P.PAULIŠ: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, vol. 22/2014, č. 1 F.FEDIUK :Štěpný křemen Číslo vyšlo v prosinci 2014

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: