4/2012 - Špania Dolina

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY S.Jeleň, J.Galvánek, P.Andráš, I.Križáni: História baníctva Španiej Doliny D.Hovorka: Slovenská cementačná meď a europská alchýmia L.Turecký: Banské diela starohorsko - špaňdolinského rudného revíru M.Bohatý: Špania Dolina na Slovensku: příspěvek k nejstarší historii poznání lokality a jejích nerostů D.Ozdín: Primárna mineralizácia špaňdolinského rudného poľa INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA J.Zikeš: Začínajícím sběratelům (4) P.Rajlich: Aleš červený - Minerály horního Pootaví M.Bohatý: Kostrhun, Oliva, Absolon - Fotografie z evropských jeskyní a krasů M.Bohatý: Martin Oliva: Pravěké hornictví v Krumlovském lese M.Bohatý: Jan Petránek - Za tajemstvím kamenů. Příručka pro mladé sběratele hornin. minerálů a zkamenělin S.Němec: Magických 222 let uranu M.Bohatý: Jakub Deml o svém vztahu k nerostům Číslo vyšlo v září 2012

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: