6/2011 - Bez určeného tématu

Obsah:

MINERALOGIE, LOKALITY T. Kadlec: Kalcit a jeho výskyty ve Vlastějovicích T. Kadlec: Nový nález anatasu ve Vlastějovicích P. Pauliš, T. Kadlec, I. Jebavá, S. Civiš, Z. Smutný: Mineralogie kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic P. Pauliš, S. Civiš: Nález bindheimitu v Kasejovicích u Nepomuku M. Rimeš, Š. Krejsek, J. Kynický: Rozsyp se záhnědami od Bobrůvky M. Rimeš, Š. Krejsek, J. Kynický: Záhnědy, citríny a skoryly ze Suků M. Rimeš, Š. Krejsek, J. Kynický: Albity z Pikárce T. Kadlec, P. Pauliš: Mineralogie lomů u Bohdanče nedaleko Ledče nad Sázavou D. Ozdín, M. Števko, P. Bačo, P. Tuček: Súčasný stav a nové poznatky o výskytoch ametystu na Slovensku Z. Běhal: Za kameny do Vysokých Taur P. Pauliš, M. Beneš, J. Loun, E. Keck, L. Zahradníček, S. Žeravik: Portugalské Folgosinho - fosfátový a kulinářský ráj DRAHÉ KAMENY I. Mrázek: Drahokamové oči mezopotamských skulptur INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA P. Pauliš: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, vol. 18/2010, č. 2 P. Pauliš: Ferry Fediuk, Milan Fišera (2011): Středočeský plutonický komplex v odkazu Bohuslava Hejtmana J. Zikeš: Putování naším pravěkem z nakladatelství GRANIT E. Šimek: V tomto roce si připomínáme 220 let od narození Jana Svatopluka Presla (1791 – 1849) E. Šimek: Před 190 let byl sepsán „katalog COLLECTION ORYKTOGNOSTICA“ P. Pauliš: Richard Kaňa et al. (2011): Hodruša v zemi baníkov. – Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok v Banskej Štiavnici EXKURZNÍ TIPY MINERÁLU R. Klika: Keno Hill - stříbrný revír v kanadském teritoriu Yukon FEJETON J. Sitter: Choroba, zvaná láska k šutrům Číslo vyšlo v lednu 2012

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: