3/1998 - ZLATÉ HORY

Obsah:

SLOVO REDAKCE, LISTÁRNA, MINERALOGIE, LOKALITY J.Večeřa: Zlaté Hory - historie J.Skácel: Počátky geologického průzkumu ve Zlatých Horách po roce 1945 F.Kalenda: Stručný přehled geologických poměrů zlatohorského rudního revíru B.Fojt: K minerálům a mineralogii zlatohorských ložisek J.Zeman: Geochemické aspekty přeměny primárních minerálů na zlatohorských ložiscích J.Kotris: 17.12.1993 - poslední hunt zlatohorské rudy ve 20. století J.Večeřa: Montanisticko-geologická nadace a její aktivity ve Zlatých Horách J.Štelcl, J.Zimák: Zlatohorské důlní prostory a speleoterapie P.Novotný: Současné možnosti sběru minerálů ve Zlatých Horách J.Večeřa, V.Večeřová: Byly ve Zlatých Horách valouny se zlatem raritou? J.Zimák: Krystalovaný pyrit zlatohorských ložisek J.Zimák, J. Večeiřa: Barnaté živce v puklinové mineralizaci alpského typu na zlatohorských ložiskách J.Zimák: Stilpnomelan z Horního Údolí u Zlatých Hor J.Zimák: Norsethit z ložiska Zlaté Hory-východ Z.Zachař: Berlinit AlPO4 ze sulfidického ložiska Zlaté Hory-západ P.Novotný, J.Kotris: Program dokumentace sekundární mineralizace v Modré štole ve Zlatých Horách DRAHÉ KAMENY,ŠPERKAŘSTVÍ, LITHOTERAPIE M.Bohatý: Léčení drahými kameny (26.) Č.Šourek: Základy broušení drahých kamenů (2) L.Rejl: Zaměňování, zušlechťování a napodobování drahých kamenů KRONIKA, INFORMACE, INZERCE, OZNÁMENÍ Za Janem Křenem Minerály na známkách VII Kozákovská silnice plná achátů a ametystů O výskytu cronstedtitu u Cukmantlu Zlato u Stupné Oblý a ohlazený Vzpomínky na ametysty u Budče poblíž Žďáru n. S. M.Bohatý: Dva nejznámější nálezy zlata ze Zlatých Hor FEJETON J. Höniger: Zlatodoly na Příčné hoře u Zlatých Hor Foto na titulní straně: Šachta u Modré štoly (u Zlatých Hor). Foto: D. Slivka

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: