3/2013 - Bez určeného tématu

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY S.HOUZAR: Anhydrit ze svrchně karbonských sedimentů rosicko-oslavanské pánve T.KADLEC: Hydrotermálně alterovaný pegmatit s opálem z Vlastějovic P.ČERNÝ, P.ČERNÝ: Zeolity příbramského polymetalického revíru P.NOVOTNÝ: Výsledky nových výzkumů ve velkobystřickém rudním revíru a v areálu kóty Velký Košíř (441,9 m), Olomoucko K.KROPÁČ,Z.DOLNÍČEK, T.URUBEK, T.LEHOTSKÝ: Stronciem bohatý aragonit z porfyrického pikritu od Hončovy hůrky u Příbora M.ŘEHOŘ. R.NEDBÁLEK: Některé nové poznatky o lokalitě Nechranice M. OSOVSKÝ, P.PAULIŠ: Fluorapatit ze septáriových puklin pelokarbonátů svrchních sušských vrstev karvinského souvrství (česká část hornoslezské pánve) P.PAULIŠ, S.KOPECKÝ, I.JEBAVÁ: Beudantit z lokality Dvorce u Jihlavy P.HAVRÁNEK: Nový nález pseudomorfóz po chabazitu v Doubravicích u Jičína T.KADLEC, R.ČOPJAKOVÁ, P.GADAS: Turmalinity z Ledče nad Sázavou/ Š.KREJSEK, J.KYNICKÝ, M.RIMEŠ, A.TOPOLSKÝ: Nález velké dutiny s krystaly kalcitu v Horním Lánově P. PAULIŠ, M. BENEŠ, V.VRANKA, S.ŽERAVIK: Za minerály a slavnou hornickou minulostí do rumunského Banátu P.PAULIŠ, M.BENEŠ: Sedmihradské acháty INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA A.ZAJÍČEK: Deset let lokality wolframitu v Jeřmanicích u Liberce A.ZAJÍČEK: Egypta zkamenělá dřeva S.NĚMEC: Důkaz niklu v minerálech J.STANĚK: Moje vzpomínky na ing. A.Kašpárka J.KYNICKÝ, Š.KREJSEK,P.DOBROVITOVSKÝ: Zemřel Antonín Kašpárek (11. září 1925-20. března 2013) P.PAULIŠ: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze,vol. 20/2012, č. 2 M.BOHATÝ: Vlastimil Toegel: Drahokamy kolem nás A.MLEJNEK, E.MLEJNKOVÁ, B. MLEJNKOVÁ: Životní jubileum - blahopřání k 80. narozeninám B.TESAŘÍK: Padesát let od úmrtí významného českého geologa a mineraloga Odolena Kodyma (1898-1963) FEJETON, POVÍDKA, REPORTÁŽ J.HYLMAR: Prokletý minerál - „uran" Číslo vyšlo v červenci 2013

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: