6/2008 - MINERALOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI

Obsah:

MINERALOGIE, LOKALITY Z. Běhal: Zajímavosti z Bečvár P. Pauliš, Z. Moravec: Za acháty a zajímavými zeolity na Liberecko J. Zimák, Š. Chládek: Beryl-columbitový pegmatit na Lysé hoře u Maršíkova P. Welser, Z. Smutný: Nové nálezy minerálů v ostravsko-karvinském revíru M. Bedáň: Výskyt sádrovce v bývalé cihelně v Krumvíři Z. Běhal: Co nového v Úhrově? J. Král: Nové poznatky k hornickému revíru v Mariánském údolí u Olomouce R. Klika: O těžbě stříbronosných rud ve Vítkovské vrchovině M. Bedáň: Historické dolování Fe-rud ve Strážovicích u Kyjova D. Ozdín, P. Sečkár, M. Števko: Nové nálezy minerálov z Pezinku v Malých Karpatoch INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA J. Zikeš: Identifikace minerálů Li-pegmatitu od Nové Vsi pomocí fotoluminiscence J. Hyršl: Expozice „terra mineralia“ ve Freibergu M. Michalski: Mineralogický klub Česká Třebová o.s. J. Jirásek: Sotiris Joanidis (2007): Pracující potoky P. Pauliš: Petr Pauliš, Stanislav Kopecký a Rudolf Ďuďa (2008): Minerály selenu a telluru České a Slovenské republiky a jejich lokality. – Kuttna, Kutná Hora (1. a 2. díl) J. H. Bernard: Profesor RNDr. Jan Kutina, CSc., zemřel P. Trafina, J. Zikeš: Základy digitální fotografie VI. EXKURZNÍ TIPY MINERÁLU J. Jedlička: Yellowstone - časovaná bomba P. Trafina: Cínovec v Krušných horách - 630. let historie dolování FEJETON V. Plecer: Vzpomínka na Kremnicu Foto na titulní straně obálky: Skoryl s křemenem z brazilského naleziště Minas Gerais Foto na zadní straně obálky: Topas, Cínovec. Stolzit, Cínovec.

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: