5/2016 - Kutnohorský rudní revír

Obsah:

MINERALOGIE, LOKALITY P.PAULIŠ: Úvodem P.PAULIŠ: Přehled historie, geologie a mineralogie kutnohorského rudního revíru P.PAULIŠ, R.PAŽOUT: Nové mineralogické poznatky z kutnohorského rudního revíru M.BOHATÝ: Z historie kutnohorské mineralogie (nerosty a jejich sběratelé) D.VELEBIL: Kutnohorské minerály ve sbírce Národního muzea v Praze P.NOVÁK: Průzkum historického podzemí, zejména starých důlních děl, v Kulné Hoře P.PAULIŠ, J.MALEC: Zasypeme Kaňk? M.BOHATÝ, M.FIŠERA: Filip Huda (1849-1910), zapomenutý kutnohorský amatérský geolog a sběratel V.ŠTĚDRÁ: Dumortierit z pegmatitu na Miskovickém vrchu u Kutné Hory INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA L. KRÁČMAR: „Barevné kouzlo křemene" - doprovodná výstava na listopadových Minerálech Brno Číslo vyšlo v listopadu 2016

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: