4/2013 - Bez určeného tématu

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY P. PAULIŠ, S.KOPECKÝ, I.JEBAVÁ: Nově zjištěná mineralizace na lokalitě s wolframovým zrudněním Vysoká u Havlíčkova Brodu T. KADLEC, P. PAULIŠ, I.JEBAVÁ: Wollastonit-grosulárový erlan z Vlastějovic u Zruče nad Sázavou P. ČERNÝ, F. VESELOVSKÝ: Výskyt částečně desilikovaných pegmatitů pronikajících serpentinitem v obci Tři Studně P. PAULIŠ, I.JEBAVÁ: Bertrandit a uranofán z lomu Wagner v Ruprechticích B. FOJT: Ba-minerály železorudné mineralizace na stratiformním sulfidickém ložisku Horní Benešov v Nízkém Jeseníku Š. KREJSEK: Medovec ze Stránské skály u Brna P. PAULIŠ, S.KOPECKÝ, I.JEBAVÁ, J.HAVLÍČEK: Nové mineralogické nálezy z kamenolomu Pohled u Havlíčkova Brodu Š. KREJSEK: Některé nové nálezy z lomu Dřínová u Předklášteří Š. KREJSEK: Chalcedon z Hostákova u Třebíče Š. KREJSEK, D. KREJSKOVÁ: Mineralogie lomu Rožmitál u Broumova P. PAULIŠ, M. BENEŠ, J. LOUN: Za beryly do portugalského Assuncaa Z HISTORIE VYUŽÍVÁNÍ NEROSTŮ P. MENŠÍK: Suroviny využívané k výrobě broušené kamenné industrie v neolitu a eneolitu Čech INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA A. MIXL: I tak se chová mineralog... B.TESAŘÍK: Vyšla nová publikace o mineralogickém symbolu Čech M. BENEŠ, P. PAULIŠ, V. BENEŠ: Wilnsdorf 2012 - poslední setkání sběratelů hornických antikvit EXKURZNÍ TIP MINERÁLU R. KLIKA: Kristall Galerie, Swakopmund, Namibie - stojí za návštěvu Číslo vyšlo v září 2013

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: