3/2008 - MINERALOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY M. Bedáň: Mineralogie lignitových dolů Kyjovské sloje S. Houzar: Dolování stříbra v Jemnici na Třebíčsku na lokalitě „U Havířských jam" P. Pauliš, J. Vojtek, J. Kopista, P. Škácha: Uranopilit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách T. Kadlec: Turmalíny vlastějovických pegmatitů P. Konečný: Hvězdovec aneb křemen hvězdnatý z Bělé pod Pradědem P. Pauliš, V. Venclík, Z. Doubek: Novinky z vápencového lomu v Prachovicích v Železných horách P. Welser, J. Zikeš, M. Kubišta: Minerály muskovit-biotitických pararul z Lipna nad Vltavou J. Zikeš, P. Welser: Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality II J. Skácel: Nerostné zajímavosti Osoblažska a Jindřichovské pahorkatiny V. Jirásek, P. Pauliš, L. Koťátko: Minerály hořící haldy dolu Ignác v Markoušovicích u Trutnova P. Pauliš, J. Kopista, J. Sláma: Zajímavá lokalita Sn-W minerálů v Jeřmanicích u Liberce M. Števko, T. Bálintová: Nové nálezy sekundárných minerálov na polymetalickom ložisku Maria - Margita pri Ochtinej P. Pauliš, M. Beneš, V. Vranka: Minulost a současnost zlaté Rosia Montany D. Velebil: Chessy ve Francii - světoznámé naleziště azuritu J. Hauk, J. Jedlička: Nález zlata u Jindřichova ve Slezsku INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA Z. Skácelová: Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. osmdesátníkem B. Fojt: Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. - na okraj k jeho letošním osmdesátinám J. H. Bernard: Dr. Joseph Anthony Mandarino zemřel J. H. Bernard: Aktuální změny v názvosloví některých minerálů schválené Komisí pro nové minerály, názvosloví a klasifikaci M.Glykner: Amatérská mineralogická burza 2008 P. Pauliš: Petr Morávek (2008): Zlaté doteky pěti kontinentů S. Němec: Důkaz síry (sulfátové) v minerálech S. Němec: Důkaz fosforu v minerálech P. Trafina, J. Zikeš: Základy digitální fotografie III EXKURZNÍ TIPY MINERÁLU J. Jedlička: Geologické zajímavosti USA: Arches, Canyonlands, Capitol Reef FEJETON Z. Běhal, M. Strnad: Kde domov můj? Foto na titulní straně: Kasiterit na křemeni, Krásno u Hor. Slavkova. Foto: M. Vanek Foto na zadní straně obálky: Boulangerit s arsenopyritem, Příbram. Foto: P. Trafina Uranopilit ze Zálesí. Foto: P. Trafina

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: