4/2009 - MINERÁLY JIŽNÍCH ČECH

Obsah:

MINERALOGIE, LOKALITY P. Welser, J. Zikeš: Výskyt krystalovaného křemene u Meziluží na Novohradsku S. Vrána: Dva mineralogicky zajímavé amfiboly z jižních Čech J. Zikeš, P. Welser: Uralit z Olešnice u Trhových Svinů J. Zikeš, P. Welser: Nové minerály z lokality Lazec u Českého Krumlova P. Welser, J. Zikeš, D. Kříž: Korund od Malšína u Českého Krumlova J. Filip: Hydratované oxidy železa a manganu z dolu Václav v Bližné S. Houzar, J. Cícha: Chondrodit v mramorech v okolí Písku, jižní Čechy M. Novák: Bastnaesit-(Ce) z grafitového dolu v Bližné u Černé v Pošumaví P. Welser, J. Zikeš: Mineralogie lokality apatitu od Opalic u Kamenného Újezda P. Welser, J. Zikeš: Minerály z lomu od Ševětína J. Zikeš, P. Welser: Nové minerály z lomu Plešovice u Českého Krumlova D. Kříž: Nové nálezy v lomu Vyšný u Českého Krumlova J. Zikeš, P. Welser: Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality III J. Ulrych, F. Petrlik: Franz Xaver Maxmilian Zippe (1791–1863) a jeho odkaz současnosti INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA P. Welser: Významná jubilea v redakci Minerálu P. Pauliš: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, vol. 16/2008, č. 2 M. Gebouský: Markazitový král odešel L. Rejl: Neuvěřitelné výročí Dr. Václava Mátla J. Zikeš: Digitální data III EXKURZNÍ TIPY MINERÁLU J. Jedlička: Geologické zajímavosti USA: Monument Valley Navajo Tribal Park FEJETON V. Plecer: Křemeny, lásko moje! Foto na titulní straně obálky: Beryl z Novohradských hor, velikost 10 cm. Foto na zadní straně obálky: Anatas, Hluboká nad Vltavou - Brookit, Hluboká nad Vltavou

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: