6/1998 - MINERALOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI

Obsah:

SLOVO REDAKCE, LISTÁRNA, MINERALOGIE, LOKALITY M.Fengl: Mineralogické poměry některých fluoritových ložisek v ČR (3.) M.Řehoř, M. Pletichová: Některé nové poznatky o mineralogii lokality Žichov P.Pauliš, J.Ševců, J.Novotný, J.Rendl: Sekundární minerály uranu z uranového ložiska Kladská P.Čejdik: Minerály činného lomu u obce Velké Hydčice u Horažďovic (r.1991-98) Z.Dvořák: Anatas z Krupky Z.Dvořák: 100 let nálezu whewellitu v severočeské uhelné pánvi M.Kunert: Jakubův důl v Ponikelských horách M.Filippi : Zpráva o výskytu aragonitu u Měrunic v Českém středohoří M.Pišl: Aragonit z lomu "Horka" u obce Hřídelec M.Novák: Hambergit, typický minerál moldanubických pegmatitů S.Houzar: Klinohumit,typický minerál moldanubických mramorů P.Novotný: Krystalovaný mastek ze Zadního Hutiska u Vernířovic J.Chmelař: Mineralizace zlomových systémů a okolních hornín (2) Třebíčský masív a jeho blízké okolí J.Stankovič, P.Andráš, I.Križáni: Oxidácia sulfídických minerálov v haldách ložisk Banská Štiavnica, Pezinok a Hnúšta sledovaná elektrónovou mikroskopiou J.Jahn: Za minerálmi alpských žíl v Rakousku P.Pauliš: Tirolské granáty O.Šanca: Sběratelská skupina Ametyst z Mor. Třebové DRAHÉ KAMENY,ŠPERKAŘSTVÍ, LITHOTERAPIE M.Bohatý: Léčení drahými kameny (29. a 30.) M.Bohatý: Hildegarda z Bingen - "první německá lékařka" KRONIKA, INFORMACE, INZERCE, OZNÁMENÍ Ukázka novodobé aplikace kamenářské a řemeslné dovednosti Současné možnosti sběru minerálů v hadcovém lomu u Věžné Zajímavá jeskyně v činném vápencovém lomu u Lažánek Další naleziště sádrovců v Praze Elektrón. mikroskópia - min. Te v neovulkanitoch Historie mineralogických sbírek PřFUK v Praze Madona z Kongsbergu Poznámka k termínom "hornblende" a "porrizin" Opera Corcontica Nové mineralog. expozície v slovenských múzeách Sběratel - Collector 1998 Kalendář mineralogických burz leden až červen 1999 FEJETON Z.Nademlýnský: Ježovka z pyramidy Foto na obálce: Procesní kříž dominikánského kláštera v Uh. Brodě. Foto: Studio Kovář, Brno

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: