3/2007 - MINERALOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI

Obsah:

MINERALOGIE, LOKALITY Z. Běhal: Kámen z kolínské dlažby¨ K. Marosz, E. Chmiel: Nové výskyty strontnaté mineralizace na Třinecku M. Bedáň: Medlovické porcelanity M. Hejna: Výskyt kalcitu v Čmeláčí jeskyni ve Vratíkovském krasu P. Černý, P. Pauliš: Natrolit z Brodu u Příbrami (příbramské uranové ložisko) P. Pauliš, M. Beneš: Zajímavý nález chalcedonových nodulí z Klokočova u Příbora na severní Moravě B. Moravec: Nerosty skupiny tetraedritu a jejich výskyt v České a Slovenské republice Z. Běhal: Obecné almandiny z Kolína – Zálabí M. Bedáň: Pazourek z Bobrůvky u Křižanova J. Zikeš: Nález molybdenitu u Černé v Pošumaví P. Hofman, M. Škácha: Uranocircit z uranového ložiska Damětice P. Welser: Lokalita erlanových nerostů Chvalšovice u Volyně D. Velebil: Těžba rumělky v oblasti Monte Amiata v Toskánsku v Itálii P. Pauliš, M. Beneš, M. Gajda: Rumunské rudné hornictví, zapomeňte! S. Němec: Důkaz hliníku v minerálech R. Gramblička: Výskyt barytu v horninách bradlového pásma - Horné Srnie DRAHÉ KAMENY L. Illášová, E. Jamrichová, J. Schlarmannová: Prírodná a syntetická perleť INFORMACE, LISTÁRNA D. Kříž: Jarní příbramská burza nerostů P. Pauliš: Recenze: K. Neuberger a J. Jiskra (2006): Kniha o stříbrském hornictví M. Werner: Také sběratelé P. Welser: Weiss Z. a Kužvart M: Jílové minerály, jejich nanostruktura a využití P. Welser: Kolektiv autorů: Ostravsko-karvinský detrit – spodnobádenská bazální klastika české části hornoslezské pánve P. Welser: Jirásek J. a Sivek M.: Ložiska nerostů P. Pauliš: Chlupáč I. a Budil I. (2006): Tajemné hlubiny času P. Pauliš: Fediuk F. (2007): Hovory s kamením. P. Pauliš: Pauliš P., Kopecký S. a Černý P. (2007): Uranové minerály České republiky a jejich naleziště, 1. a 2. část. A. Dudek: Minerály na známkách XIII. L. Musil: Z. Kukal, J. Němec a K. Pošmourný: Geologická paměť krajiny L. Musil: M. Prchal: Můj život s vltavíny P. Trafina: M. Vanek: Láska k šutrům J. Zikeš: Ohlédnutí za jarní burzou v Tišnově EXKURZNÍ TIPY MINERÁLU P. Trafina: Hornický skanzen Důl Mayrau J. Grubner: Výchoz uhelné sloje ve Vrapické oblasti FEJETON J. Ševčík: Vzpomínka na Afriku trochu jinak M. Werner: Trocha zamyšlení Foto na titulní straně: Stroncianit Třinecko Foto: E.Chmiel Foto na zadní straně obálky: Tetraedrit Rumunsko. Foto: M.Vanek Tetraedrit, Obecnice. Foto: J.Zikeš

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: