S/2007 - Lithný pegmatit Nová Ves

Obsah:

Zikeš J.: 50 let od objevu lithného pegmatitu u Nové Vsi Zikeš J.: Historie výzkumů novoveského pegmatitu Staněk J.: Profesor Staněk vzpomíná Kašpárek A.: Moje setkání s lithným pegmatitem v Nové Vsi u Křemže Novák M.: Mé setkání s lithným pegmatitem v Nové Vsi u Českého Krumlova Welser P.: Geologické poměry širšího okolí Welser P.: Geologie lokality Welser P., Novák M..: Regionální a geochemická klasifikace Welser P., Novák M. : Struktura pegmatitového tělesa, jeho petrografie a minerální asociace jednotek pegmatitu Welser P., Novák M.: Minerály pegmatitu Novák M., Welser P.: Srovnání s jinými lithnými pegmatity Zikeš J.: Současný stav lokality a současné možnosti nálezů Zikeš J.. Nová Ves v mineralogických sbírkách Obrazová galerie

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: