5/2013 - Jihočeské číslo

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY P. WELSER, J. ZIKEŠ: Pegmatity od Šejb v Novohradských horách M. NOVÁK: Darrellhenryit, nový minerál ze skupiny turmalínu z Nové Vsi u Českého Krumlova P. WELSER, J. ZIKEŠ: Minerály z lomu Kobylí Hora u Prachatic J. ZIKEŠ, P. WELSER: Výskyt kinzigitu u Ktiše P. WELSER, J. ZIKEŠ: Minerály plagioklasových erlanů z lomu od Chvalšovic u Volyně S.VRÁNA: Otázka dohledání lokality petalit-spodumenového pegmatitu u Rožmberka nad Vltavou J. ZIKEŠ, P. WELSER: Polymetalická mineralizace u Velké u Milevska P. WELSER, J. ZIKEŠ: Za nerosty do okolí Volyně u Strakonic P. HAVRÁNEK, P. WELSER, J. ZIKEŠ: Pennin z lomu Krty na Strakonicku J. ZIKEŠ, P. WELSER: Jihočeská karlovarská dvojčata D. KŘÍŽ: Nový nález chryzotilu u Holubova J. LUKÁŠEK, M. MUSIL, F. KNÍŽEK: Revize výskytu vltavínů na zapomenuté lokalitě na Vrábečsku P. HAVRÁNEK: Chalcedon z Nové Vsi u Křemže INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA M. FIŠERA, M. BOHATÝ: Sběratelé nerostů Čech, Moravy a Slezska - poslední zvonění! P. PAULIŠ: Recenze: Roman Reil (2011): Radvanické kutání a dolování černého uhlí - Město Radvanice V. PLECER: Začínajícím kopáčům I. J. PAVELKA: Sběratel MUDr. Petr Jiřík šťastným šedesátníkem A. MIXL: Mineralogie a Geocaching J. JEDLIČKA, V. HRADILOVÁ - Vycházejí Mineralogické lokality Jesenicka P. PAULIŠ: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze,vol. 21/2013, č. 1 L. REJL: Ivan Mrázek - Drahé kameny starověkých civilizací A. PŘICHYSTAL: Recenzní posudek na knihu RNDr. Ivana Mrázka, DRAHÉ KAMENY STAROVĚKÝCH CIVILIZACÍ FEJETON, POVÍDKA, REPORTÁŽ V. PLECER: Podzim v Novohradském podhůří V. BENEŠ: Kámen tak ošklivý až je krásný P. RYCHETSKÝ: Ametysty z JZD Číslo vyšlo v listopadu 2013

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: