2/2012 - Minerály antimonu a jejich lokality

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY B.Moravec: Odpůrce mnichů, čili antimon M.Števko: Pernek-Križnica: svetoznama lokalita mineralov antimónu P.Škácha: Přehled výskytů Sb-minerálů příbramského rudního distriktu M.Števko: História klebelsbergitua jeho výskyt vo svete a na Slovensku G.Kučerová, B.Lalinská-Voleková: Minerály skupiny roméitu a ich výskyt na Slovensku L. Turecký: Jamesonit zo Zlatej Idky B.Lalinská-Voleková, G.Kučerová, P.Rusinová: Tripuhyit - minerál bežný, alebo velmi vzácny? D.Ozdín: Minerály Sb na ložsku Pezinok-Kolársky vrch v Malých Karpatoch M.Števko, P.Tuček, J.Vitáloš: Nález brandholzitu na antimonovom ložisku Pezinok-Kolársky vrch M.Števko, T.Bálintová: Kermezit a valentinit z antimonového ložiska Chyžné-Herichová D.Ozdín: Pb-Sb sulfosoli a ich svetové lokality na Slovensku INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA J.Zikeš: Začínajícím sběratelům (2) M.Bohatý: Oliva, Kostrhun: Obrazy z výzkumu moravského paleolitu S.Němec: Důkaz antimonu v minerálech P.Pauliš: Kořínek(2011):Staré paměti kutnohorské S.Šimek: Muzeum Zkamenělý les S.Šimek: Horniny a geologický vývoj jednotek severovýchodního okraje moldanubika FEJETON V.Plecer: Kremnická příhoda Číslo vyšlo v dubnu 2012

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: