2015/1 - Minerály a lokality rudních ložisek

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY P.ŠKÁCHA: Naše rudní ložiska kdysi a dnes J.LITOCHLEB, J.SEJKORA, D.VELEBIL: Zlato z lokalit v České republice ve sbírce Národního muzea P.ŠKÁCHA: Novinky z mineralogie březohorského a příbramského uran - polymetalického revíru F.KNÍŽEK: Jedenadvacítka jubiluje E.DAVIDOVÁ, R.KONEČNÝ: Nález stříbra na výchozových partiích ložiska Zálesí L.VRTIŠKA: Polymetalické ložisko Stará Vožice - Ratibořské Hory: zastoupení mineralogických ukázek ve sbírkách Národního muzea R.GRAMBLIČKA: Objev bohatého Pb-Zn-Cu zrudněni v Chodové Plané F.KNÍŽEK: Těžba a dobývání rud železa v Brdech a Podbrdsku z převážně prvohorních usazenin a doprovodné křemité hmoty D.OZDÍN: Vyšná Boča - významná lokalita sulfosolí v Strednej Európe J.SOUMAR: Kde těžba není sprosté slovo INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA J.SEJKORA: Za Jiřím Škovírou (16. 12. 1947-20. 9. 2014) P.PAULIŠ: Pauliš P., Hrůzek L., Janeček O., Dvořák Z., Toman J. (2015): Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech - zeolity a doprovodná mineralizace 1. a 2. díl (plus CD) - Kuttna, Kutná Hora E.ŠIMEK: K životnímu jubileu RNDr. Luďka Kráčmara P.WELSER: Mezinárodní výstava minerálů v Pardubicích S.NĚMEC: Důkaz titanu v minerálech Číslo vyšlo v únoru 2015

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: