5/2007 - SEKUNDÁRNÍ MINERÁLY MĚDI

Obsah:

MINERALOGIE, LOKALITY B. Moravec: Druhotné minerály mědi na českých a slovenských nalezištích P. Novotný: Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku P. Novotný: Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova D. Velebil, J. Sejkora: Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách J. Sejkora: Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice A. Gabašová, P. Ondruš, F. Veselovský, J. Hloušek: Druhotné minerály mědi z Jáchymova T. Řídkošil: Sekundární minerály mědi z lokality Špania Dolina na Slovensku T. Řídkošil: Sekundární minerály mědi z okolí Lubietové na Slovensku D. Kúšik: Výnimočné nálezy sekundárnych minerálov medi z Ľubietovej a Španej Doliny T. Řídkošil: Novoveská Huta - lokalita vzácných sekundárních minerálů mědi T. Řídkošil: Sekundární minerály mědi na lokalitě Farbiště u Ponik J. Sejkora, R. Ďuďa: Supergenní minerály mědi z ložiska Gelnica (Slovenské Rudohorie) DRAHÉ KAMENY P. Burdová: Malachit jako drahý kámen je v oblibě již několik tisíciletí INFORMACE, LISTÁRNA S. Němec: Vzpomínka na RNDr. Karla Komárka J. Jirásek, M. Sivek: Odešel Prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc. S. Němec: Čištění minerálů rozpustných ve vodě A. Dudek: Minerály na známkách XXIV L. Musil: Jiří Slouka a kolektiv: Kámen - Od horniny k soše P. Trafina: Jiří Kovanda a spol.: Neživá příroda Prahy a jejího okolí EXKURZNÍ TIPY MINERÁLU J. Jedlička: Reichenstein – Zloty Stok: zajímavá historická lokalita v Rychlebských Horách FEJETON M. Zolman: Záhnědy jako Karlštejn V. Plecer: Neklidná duše sběratelova Foto na titulní straně: Skupiny tabulkovitých krystalů chalkofylitu, Špania Dolina. Šířka záběru 16 mm. Foto: J. & E. Sejkora Foto na zadní straně obálky: Skupina tabulkovitých krystalů chalkofylitu, Špania Dolina. Šířka záběru 3,5 mm. Foto: J. & E. Sejkora Tabulkovité krystaly posnjakitu z Richtárové nedaleko Španej Doliny. Šířka záběru 6 mm). Foto J. & E. Sejkora 

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: