4/2007 - MINERÁLY JESENÍKŮ A RYCHLEBSKÝCH HOR

Obsah:

MINERALOGIE, LOKALITY B. Fojt: Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských Hor a jejich minerály J. Skácel: Málo navštěvované, zaniklé nebo neznámé lokality v Rychlebských horách J. Sejkora, P. Pauliš, R. Škoda: Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách M. Novák: Pegmatity Hrubého Jeseníku a Rychlebských Hor J. Jedlička, Z. Losos: Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masívu ve Slezsku Z. Losos: Allanit(Ce) z lokalit žulovského masívu P. Novotný: Mineralogické poměry okolí Sobotína J. Jirásek, M. Osovský: Apatit z lokality Bienergraben u Sobotína J. Hauk: O granátech ze svahů Zlatého Chlumu (875 m) J. Hauk: O zlatech z Jesenicka J. Litochleb: Zlato z náplavů Opavy u Vrbna pod Pradědem INFORMACE, LISTÁRNA J. Skácel: K půlkulatým narozeninám Prof. Dr. Zdeňka Pouby, DrSc J. Hauk: Geologické expozice města Jeseníku J. Jedlička: Mineralogická expozice v městském muzeu Carla Ditterse v Javorníku J. H. Bernard: Bezing, L. von - Bode, R. - Jahn, S. /2007/: Namibia P. Trafina: Price M., Walsh K.: Horniny a minerály EXKURZNÍ TIPY MINERÁLU J. Večeřa, V. Večeřová: Hornické naučné stezky v Jeseníkách Foto na titulní straně: Krystalické agregáty zálesíitu, Zálesí, šířka záběru 5.5 mm, sbírka J. Hykš (Praha). Foto: J.&E. Sejkora Foto na zadní straně obálky: Erytrín - radiálně paprsčitý erytrín v křemenné žilovině, Zálesí. Šířka záběru 15 mm, sbírka B. Bureš (Praha). Foto: J.&E. Sejkora Torbernit - Krystaly (meta)torbernitu, Zálesí. Šířka záběru 2,5 mm, sbírka J. Kyrš (Fryčovice). Foto J.&E. Sejkora

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: