6/1994 - MINERALOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI

Obsah:

SLOVO REDAKCE, LISTÁRNA, MINERALOGIE, LOKALITY V. Grym: Lithný pegmatit z Nové Vsi u Čes. Krumlova K. Hlisnikovský: Uranová mineralizace v okolí Tasova M. Bohatý: Lazarus Ecker 1528-1594 P. Černý: Pseudomorfózy křemene po kalcitu z Těškova M. Bohatý: Radiobaryt z Karlových Varů S. Houzar: Minerály v grafitických horninách západní Moravy M. Patočka: Nový výskyt fluoritu v okolí Maršova J. Karásek: Minerály z omického kamenolomu M. Werner: Náměšťský opál J. Chmelař: Jasenické mramory Z. Dolníček: Kurovické vápence J. Jahn: Nemecké názvy minerálov Povondrait, nový nerost z tropické oblasti Bolívie R. Skála: Pegmatity severovýchodní Karélie V. Mátl: Metodika vyhledávání nerostů (5.) V. Kruťa: Z mých vzpomínek (6.) J. Sejkora: Z nových nálezů minerálů v ČR a SR DRAHÉ KAMENY,ŠPERKAŘSTVÍ, LITHOTERAPIE L. Rejl: Vlastnosti drahých kamenů (7.) Barva vrypu, lesk M. Bohatý: Léčení drahými kameny (6.) Thulit - norský národní kámen A. Křížová: Šperky 19. století ze sbírek MG v Brně R. Ďuďa: Slovenské opály I. Mrázek: Drahé kameny na Moravě v době halštatské J.Jahn: Růžový kremeň z okolí Nitry KRONIKA, INFORMACE, INZERCE, OZNÁMENÍ Svět nerostů Moravského zemského muzea v Brně 31. ročník "Mineralogických dní" v Mnichově Na okraj geologické literatury Ohlédnutí za "Malou tišnovskou burzou minerálů" Zajímavosti a informace FEJETON Spisovatal Jan Karafiát a jimramovaké granáty Foto na obálce: Fluorit Horní Slavkov. Foto: D. Slivka

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: