1/2018 - Čtvrtstoletí Minerálu, Stříbro a stříbrné minerály

Obsah:

OBSAH: ČTVRT STOLETÍ MINERÁLU L.KRÁČMAR: Čtvrtstoletí časopisu Minerál MINERÁLY, LOKALITY L.VRTIŠKA, P.WELSER, J.ZIKEŠ: Minerály rudního revíru Rudolfov u Českých Budějovic P.WELSER, J.ZIKEŠ, L.VRTIŠKA: Nové nálezy nerostů v ratibořsko-vožickém rudním revíru D.VELEBIL:Minerály stříbra ve sbírce Národního muzea F.KNÍŽEK, V.ŠTUREK, P.ŠKÁCHA: Nálezy stříbrných rud v posledním období těžby na žíle LI v Lešeticích u Příbrami M.KRIŠTŮFEK: Stříbrné minerály uranového revíru Horní Slavkov P.ŠKÁCHA: Stříbrné kyzy na ložisku Jáchymov J.HYRŠL: Stříbrné minerály z And DRAHÉ KAMENY Z.MALÍNEK, J.ZIKEŠ: Základy zpracování kamene I INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA P.PAULIŠ: Na rozloučenou s těžbou uranu vyšly tři publikace P.PAULIŠ: Bulletin Mineralogie Petrologie, vol.25/2017, č.1 A.ZAJÍČEK: Smutné zprávy MINERALOGICKÉ EXPOZICE ČESKÝCH MUZEÍ P.WELSER: Hornické muzeum Rudolfov NOVÉ MINERÁLY ČESKÉ REPUBLIKY P.PAULIŠ, J.SEJKORA: Nové minerály zjištěné v České republice po roce 2011

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: