2/1995 - PROBLEMATIKA MINERALOGIE PŘÍBRAMSKA

Obsah:

SLOVO REDAKCE, LISTÁRNA, MINERALOGIE, LOKALITY J. Litochleb: Březové Hory - největší ložisko stříbra a olova v ČR E. Litochlebová: Minerály stříbra březohorského ložiska J. Sejkora: Sekundární mineralizace březohorského revíru P. Černý, J. Jindra, P. Černý: Nové nálezy nerostů na odvalech šachet Řimbaba a Lill E. Litochlebová, J. Litochleb, J. Sejkora, V. Šrein: Cementační Ag-Hg-Ni mineralizace na březohorském ložisku J. Litochleb: Mineralogické zajímavosti březohorského ložiska J. Litochleb: Morfologicky zajímavé krystaly galenitu z příbramských rudních žil J. Hyršl: Barytokalcit z Příbrami J. Litochleb: Příbramské uranové ložisko J. Sejkora: Přehled supergenní mineralizace na uranovém ložisku Příbram J. Litochleb, J. Švenek: Drúzové kalcity karbonátových žil příbramského uranového ložiska R. Skála: Whewellit z příbramského uranového ložiska P. Černý, J. Litochleb, J. Sejkora, V. Šrein: Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram V. Habermann: Senarmonitit - neobvyklý minerál ze struskových hald ve Lhotě u Příbrami M. Bukovanská: Návrat k příbramským meteoritiům z roku 1959 T. Kruťa: Z mých vzpomínek (8.) DRAHÉ KAMENY,ŠPERKAŘSTVÍ, LITHOTERAPIE L. Rejl: Vlastnosti drahých kamenů (9.) M. Bohatý: Léčení drahými kameny (7.) I. Mrázek: Drahé kameny na Moravě v době římské KRONIKA, INFORMACE, INZERCE, OZNÁMENÍ Nová literatura FEJETON J. Neruda: Příbram Foto na obálce: Ryzí stříbro, Bohutín, důl Štěpánka, Klementská žíla. Nález z rokuc 1978. Foto: archiv OM Příbram

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: