5/2006 - Mineralogické zajímavosti

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY J. GEBOUSKÝ, M. GEBOUSKÝ, E. LEHRIEDER: Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů PAVEL ČERNÝ, PETR ČERNÝ, J. POSPÍŠIL: Minerály konkrecí ordovických břidlic v Praze Kobylisích Z. SMUTNÝ, P. WELSER: Siegenit z dolu Staříč V. TOEGEL: Olovnaté zrudnění s minerály Bi - Mo z dosud neznámé lokality v Nízkém Jeseníku J. JAHN, V. LIBANT: Minerály aluviálnych sedimentov potoka Stráňka v pohorí Tribeč Z. GÁBA: Sběr a výzkum klastů M. BEDÁŇ: Cetechovické mramory J. H. BERNARD: Ringové žuly Nigerie a jejich minerály P. LHOTSKÝ, J. RUML: Turmalíny jako cep DRAHÉ KAMENY M. BOHATÝ: Kapitoly z dějin zpracování drahých kamenů ve střední Evropě M. BOHATÝ: "Německá drahokamová cesta" - malý průvodce INFORMACE Na typové lokalitě slavíkitu s profesorem Slavíkem Za ing. Janem Brednou Stanislav Němec sedmdesátníkem František Jež má padesát roků MUDr. Martin Bohatý šedesátiletý Důkaz horčíku v minerálech Minerály na známkách XXI Internetové stránky s geologickou tématikou VI. FEJETON J. KOŘENSKÝ: Cestou do světových brusíren kamenářských

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: