4/2011 - Ametyst a jeho lokality v ČR

Obsah:

MINERALOGIE, LOKALITY D.Šikola: Nejznámější naleziště ametystu na Moravě: Tišnov, hora Květnice M. Werner: Hluboké u Jinošova M. Werner: Ametysty západně a jihozápadně od Ždáru nad Sázavou M. Werner, J. Šilhavý: Ametysty z Hostákova, Valdíkova a Kojatína severovýchodně od Třebíče V. Hrazdil: Křemenné geody s ametystem z Rudic u Blanska J. Cícha: Ametystová mineralizace tektonických poruch v hydrotermálně alterovaných durbachitických horninách v Přílepově u Milevska P. Gadas: Ametyst z křemen-karbonátových žil v devonských vápencích u Hranic M. Nepejchal: Výskyt ametystu v Bludově u Šumperka M. Řehoř, M. Šašek: Současná situace významných lokalit ametystu v Krušných horách M. Čada: Dva výskyty ametystu ze západních Čech B. Moravec: Výskyty ametystu v Orlických horách a jejich podhůř P. Novotný: Ametyst u Petrova nad Děsnou P. Černý, P. Osvald: Ametyst ze Stříbra P. Černý, F. Knížek: Ametysty Příbramska P. Černý: Těškovský ametyst J.Zikeš, P. Welser: Výskyt ametystu u Milevska DRAHÉ KAMENY L. Reji: Fasetové brusy z moravských ametystů a jejich brusiči INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA R. Beránková :Acháty na Chvalském zámku D.Šimek:150 leť od narození Bedřicha Katzera S. Němec: Důkaz antimonu v minerálech E. Šimek: Jan Antonín Novák: Smrtící sopky - Putování do středu země Z. Mrázek: Kamenáři na „konci světa" EXKURZNÍ TIPY MINERÁLU Z. Běhal: Vápence, vápenictví a vápenky v širším okolíTřemošnice FEJETON V. Plecer: Djó ametyst! Číslo vyšlo v září 2011

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: