5/2022 - Mineralogické lokality Spišsko-gemerského rudohoří

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY Prehľad nových nálezov z vybraných lokalít v Spišsko-gemerskom rudohorí / M. ŠTEVKO Nový nález goethitu v oxidačnej zóne žily Mária pri Rožňave, Slovenská republika / M. ŠTEVKO, M. BACHER, A. RUSS Nové nálezy epsomitu na ložisku Gemerská Hôrka – baňa Fortuna / Á. LŐRINCZ, M. PATÚŠ, J. CEMPÍREK Nové mineralogické nálezy z W-Mo ložiska Ochtiná / M. ŠTEVKO Nález goethitu s irizáciou na lokalite Nandraž, Slovenská republika / P. VARGA, J. SVITEK, P. MIKUŠ, Ľ. HRDLOVIČ Pyrity z ložiska Jalovičí vrch pri Mníšku nad Hnilcom / D. PETEREC Chrysokoly z Novoveské Huty, Slovensko / L. KRÁČMAR Konichalcit z Novoveské Huty – Vojtechovy osady – první makroskopický výskyt na území Slovenska / L. KRÁČMAR, M. ŠTEVKO Sádrovec a anhydrit z ložiska Tollstein, Novoveská Huta, Slovensko / L. KRÁČMAR INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA Zlato na třebíčském náměstí / M. VOKÁČ, M. SOUČEK, S. HOUZAR Historky z Kozákova / V. MACHEK Občas výjimečná Brazílie / V. MACHEK Hončova Hůrka / V. MACHEK Karel Neuberger: Stříbrské rudné hornictví od 12. století do roku 1975 / P. PAULIŠ Vyšlo nové číslo Bulletinu Mineralogie Petrologie, vol. 30/2022, č. 1 / P. PAULIŠ PODIVUHODNÉ PŘÍRODNÍ VÝTVORY Skrytý svět krápníků / J. VÍTEK

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: