4/2018 - bez určeného tématu

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY P.PAULIŠ, S.KOPECKÝ, O.POUR, L.VRTIŠKA: Hydrokenoelsmoreit (ferritungstit) z Vysoké u Havlíčkova Brodu, nový minerál pro Českou republiku P.ZEMAN, V.ZEMAN: Zeolity a doprovodná mineralizace okolí Mukařova u Verneřic M.OSOVSKÝ. R.ŠROM, O.MÁLEK: Zajímavá minerální parageneze s babingtonitem z Vernířovicka M.ŠEDINA: Allanitem bohatý pegmatit v Libodřicích M.ĎÁSEK, V.HRAZDIL: Rutil z lokality Dobrá Voda u Velkého Meziříčí P.SEDLÁČKOVÁ, Š.FERENC, L.VĚTRÁKOVÁ: Výskyty realgáru na Slovensku V.VENCLÍK: Průzkumná šachta Zdena u Javorky v Železných horách L.MUSIL: Metakarbonáty pestré skupiny české části moldanubika T.BANCÍK, M.PATÚŠ, P.ROOB: Andrej štólňa v Kremnici J.JEDLIČKA, M.MACHÁLKOVÁ: Za olivíny do dolnoslezské Lutynie DRAHÉ KAMENY I.MRÁZEK: Drahé kameny ve starověku ostrova Rhodos Z.MALÍNEK, J.ZIKEŠ: Základy zpracování kamene IV INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA T.BUZRLA: Životní jubileum - 7O let Mirka Nepejchala P.PAULIŠ: V Kuttně vyšly dvě nové publikace o kutnohorském hornictví MINERALOGICKÉ EXPOZICE ČESKÝCH MUZEÍ T.BUZRLA: Představení Galerie PATRIOT v Tišnově a její expozice minerálů PODIVUHODNÉ PŘÍRODNÍ VÝTVORY J.VÍTEK: Vulkanický kras Havajských ostrovů

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: