5/2019 - Číslo je tematicky zaměřeno na karbonáty

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY Krása chvaletických rodochrozitů / L. VRTIŠKA, P. PAULIŠ Karbonáty z ložiska zlata Roudný u Vlašimi / V. ZEMEK, L. VRTIŠKA Unikátní ukázka azuritu z Cínovce/ L. VRTIŠKA Karbonáty barya Příbramské rudní oblasti / P. ŠKÁCHA, F. KNÍŽEK Výskyt velkých krystalových dutin ve Velkolomu Čertovy schody (Koněprusy) / M. FILIPPI, M. HEJNA Kalcit z lomu Sýkořice u Rakovníka / D. VELEBIL, L. VRTIŠKA Karbonáty z lomu Černý Důl / P. WELSER, O. MÁLEK Kalcity z Horního Lánová / M. FILIPPI Witherit z Kunčic pod Ondřejníkem / P. WELSER, O. MÁLEK Hydromagnezit z hadcového lomu Bernartice / L. VRTIŠKA Nález kalcitu v silně limonitizovaných pískovcích v Brníku u Kostelce nad Černými lesy / M. ŠEDINA Trocha kalcitové nostalgie z Okrouhlé Radouně / M. ŠEDINA Supergenní karbonáty skarnového tělesa na uranovém ložisku Plavno u Jáchymova / B. BUREŠ, J. SEJKORA INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA Informace o nově vydaných knihách / P. PAULIŠ Křemeny Českomoravské vrchoviny / J. ZIKEŠ Bulletin Mineralogie Petrologie, vol. 27/2019, č. 1 / P. PAULIŠ Drahý opál z Červenice-Dubníka / P. SEMRÁD KÁMEN V UMĚNÍ A UMĚNÍ V KAMENECH Roger Caillois / E. ČAPKOVÁ PODIVUHODNÉ PŘÍRODNÍ VÝTVORY Když se řekne bradla nebo bradlo / J. VÍTEK

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: