Speciál 2008 Krásno - Horní Slavkov

Obsah:

J. Tvrdý, P. Beran: Geologické a ložiskové poměry oblasti Krásno - Horní Slavkov P. Beran, J. Tvrdý: Historie dobývání rud v Slavkovském lese J. Sejkora, P. Beran: Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova J. Sejkora, J. Tvrdý: Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec) J. Sejkora, J. Plášil: Minerály uranového revíru Horní Slavkov J. Tvrdý: A závěrem...současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: