4/2003 - NÁLEZY VELKÝCH KRYSTALŮ

Obsah:

SLOVO REDAKCE, LISTÁRNA, MINERALOGIE, LOKALITY J. Litochleb, E. Litochlebová: Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech P. Paulíš: Za minerály obřích dutin do Stříbra J. Anděl: Stříbrský revír včera a dnes V. Kupka: Stříbro z let 1968-1974 J. Skácel: "Korálové jámy" u Žulové, věčné a vděčné P. Gadas, D. Talla: Nález velkých krystalů záhněd u Řečice u Nového Města na Moravě P. Šínová, F. Šín: Naše největší záhněda z Vysočiny M. Bohatý: Podrečany, naleziště nejkrásnějších krystalů aragonitu J. Werner: Emine Bojir Chasar-aragonitová pokladnice K. Tuček; O největších a nejmenších krystalech M. Filippi: Zajímavé výskyty minerálů na solných pních v jižním Íránu K. Tuček: Sůl kamenná, jakou ji neznáme M. Beneš, P. Pauliš: Z historie důlních svítidel (III.) DRAHÉ KAMENY,ŠPERKAŘSTVÍ, LITHOTERAPIE J. Hyršl: Obří krystaly z pegmatitu v Brazílii KRONIKA, INFORMACE, INZERCE, OZNÁMENÍ Pozoruhodný objev krystalové jeskyně v příbramských dolech Morro de Ferro 120 let od narození a 50 let od úmrtí významného moravského sběratele nerostů Gustava Švancary (1883-1953) 50 let od vydání díla Eduarda Burkarta Moravské nerosty a jejich literatura Z nové (a zánovní) literatury České nerosty ve sbírkách Fersmanova muzea v Moskvě Naučná stezka Historie hornictví na Stříbrsku Mikrochemický důkaz berylia v minerálech Odstraňování rezavých povlaků oxidů železa z minerálů Nepřehlédněte! V Příbrami již do druhé desítky Zlaté Hory inspirující Také recenze? Kanagom po 30ročnej expozícii FEJETON V. Rosický: Jaké velikosti mohou dosáhnout krystaly? Foto na titulní straně: Drúza krystalů aragonitu z velkého nálezu v Podrečanech v srpnu 1983. Foto: J. Šimek Foto na zadní straně obálky: Alofán na čelbě chodby z 15. až 16. století. Zlatinka vehkosti 6 mm za Zlatých Hor. Srostlice krystalů linaritu za Zlatých Hor. Foto: J. Král

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: