4/1997 - Sb MINERALIZACE

Obsah:

SLOVO REDAKCE, LISTÁRNA, MINERALOGIE, LOKALITY J.Litochleb: Přehled mineralogie antimonu J.Litochleb: Ložiska a výskyty Sb-mineralizace v České republice L.Fojtík: Antimon a antimonit - několik zajímavostí J.Sejkora, V. Šrein, J. Tvrdý: Nálezy antimonitu na hořícím odvalu dolu Kateřina v Radvanicích na Trutnovsku J.Litochleb: Antimonové minerály ve sbírkách Národního muzea v Praze V.Novák: Antimonit ve sbírkách Jihočeského muzea J.Skácel: Antimonit a jiné zajímavé nerosty z Osoblažska B.Fojt: Antimonitové výskyty u Hynčic pod Sušinou a Jakubovic u Štítů M.Novák: Minerály antimonu v granitických pegmatitech . . 261 M.Novák, V.Šrein: Ryzí antimon v rutilu z dolomitického mramoru od Studnic u Nového Města na Moravě K.Malý: Sb-mineralizace v Koroužném u Štěpánova nad Svratkou P.Novotný: Antimonová mineralizace v severomoravském regionu R.Ďuďa: Minerály s antimónom zo slovenských lokalít P.Uher: Náleziská minerálov antimónu v Malých Karpatoch S.Jeleň: Minerály antimónu z hydrotermálnych žíl štiavnicko-hodrušského rudného obvodu D.Ozdín: Sb-Au zrudnenie pri Vyšnej Boci R.Ďuďa: Antimónová mineralizácia v Slánských vrchoch S.N.Britvin, G.J.Ivaňjuk, V.N.Jakovenčuk: Mineralogické exkurze na poloostrově Kola (2. část) T.Kruťa: Z mých vzpomínek (21.) - prof. PhDr. Karl Jüttner DRAHÉ KAMENY,ŠPERKAŘSTVÍ, LITHOTERAPIE J.Ulrych: Ještě k natrolitu z Českého středohoří jako ozdobnému kameni O.Söhnel: Syntetické drahokamy na bázi odrůd korundu M.Bohatý: Léčení drahými kameny (21.) KRONIKA, INFORMACE, INZERCE, OZNÁMENÍ Informace o vytvoření České zeolitové skupiny Ad. "K výskytu kolínského granátu" Čtenářům "Bulletinu" Nález antimonitu na pražské půdě O novém dobývání antimonitu u Milešova v Čechách FEJETON M. Bohatý: Král japonských nerostů Foto na titulní straně: Antimonit s barytem, Baia Sprie, Rumunsko Foto: archiv

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: