5/2012 - Turmalíny

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY M. NOVÁK: Nová nomenklatura skupiny turmalínů M. NOVÁK, P. BAČÍK, S. HOUZAR: Turmalíny známé z území bývalého Československa P. BAČÍK: Neobvyklé farebné variácie dravitu P.GADAS, M.NOVÁK, J.STANĚK: Dutinové turmalíny pegmatitů a muskovitových žil strážeckého moldanubika J. LOUN: Paraíba turmalín - jeden z nejvzácnějších drahokamů na světě D. OZDÍN, P. BAČÍK: Hydrotermálne turmalíny krystalinika tatrika a veporika Slovenska P. BAČÍK, P.UHER, D.OZDÍN: Turmalíny Spišsko-gemerského rudohoria D.VELEBIL: Turmalíny ve sbírce Národního muzea: vybrané výskyty v České republice J. KYNICKÝ, Š. KREJSEK, L. JANOŠÍKOVA, D. JUŘIČKA, M. VAŠINOVÁ GALIOVÁ, M. KLEMENT: Zonální drahokamové turmalíny a jejich poslední nález v rámci unikátní série velkých propojených dutin na pegmatitovém tělese Sousedka v Zabajkalí INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA J.ZIKEŠ: Začínajícím sběratelům (5) P.PAULIŠ :Georgi, budeš nám chybět P.WELSER: Prof. Dr. Milan „Harry" Novák, CSc. oslavil šedesátku M.PAPÁČEK: Zemřel Dr. Václav Pavlíček J.PERINGERJ. ŠURA: Za Bohumilem Moravcem, *28. 2. 1950 - 28. 7. 2012, dobrým člověkem a kamenářem M. MICHALSKI: Mineralogický stůl osiřel J. ŠURA: Vzpomínka na Bohouše Moravce P. PAULIŠ: Petr Pauliš a Stanislav Kopecký (2012): Minerály stříbra a jejich lokality v České republice P. PAULIŠ: Zdeněk Dvořák, Jiří Svejkovský, Oldřich Janeček, Pavel Coufal (2012): Minerály severočeské hnědouhelné pánve E. ŠIMEK: Vývoj české přírodovědy - 81 let od vydání jubilejního Sborníku na paměť 60 let trvání Přírodovědeckého klubu J. ULRYCH, Z. HORA: Za RNDr. Edvínem Pivcem, CSc. P. PAULIŠ: Rudolf Duďa a Petr Pauliš (2012): Minerály striebra a ich lokality v Slovenskej republike P. PAULIŠ: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, vol. 19/2011, č. 1 P. PAULIŠ: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, vol. 20/2011, č. 2 Číslo vyšlo v listopadu 2012

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: