5/1999 - MINERÁLY UHLÍ A UHELNÝCH HALD

Obsah:

SLOVO REDAKCE, LISTÁRNA, MINERALOGIE, LOKALITY Z. Dvořák: Sbírání nerostů v severočeské hnědouhelné pánvi Z. Dvořák: Duxit - český fosilní jantar M. Radoň: Nálezy minerálů při těžbě hnědého uhlí v Českém středohoří Z. Dvořák: Hartit - nový minerál pro ČR Z. Dvořák, V.Žáček: Nerosty požářiště na Dole Bílina V. Žáček: Minerály dolů kladenského revíru V. Žáček: Recentní druhotné minerály kladenského revíru V. Pavlíček: Z historie těžby antracitu českobudějovického permokarbonu J. Sejkora, J. Tvrdý: Minerály hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova 5. Houzar, J. Sejkora: Minerály hořících hald v Zastávce u Brna a Oslavanech - přehled současného stavu výzkumu P. Pauliš: Stručný přehled minerálů ostravsko-karvinského revíru J. Jahn: Dve mineralogické lokality v uhlí na Slovensku DRAHÉ KAMENY,ŠPERKAŘSTVÍ, LITHOTERAPIE M. Bohatý: Gagát a jeho příbuzní Z. Dvořák: Koule vršanské a bílinské V. Cílek, L. Jarošová: Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu KRONIKA, INFORMACE, INZERCE, OZNÁMENÍ K úmrtí profesora RNDr. Rudolfa Rosta Životní jubileum profesora Bohuslava Fojta Sedmdesátiny Ing. Jiřího Čejky, DrSc Ing. Andrej Sučko šedesátiletý Životní jubileum Petry Burdové Uhelné doly v Praze Granáty v útvaru kamenouhelném u Radnic O granátech v útvaru kamenouhelném u Radnic Brněnská burza nerostů FEJETON O dvou kladenských nerostech Foto na titulní straně: Bohatá drůza jehlicovitých krystalů milleritu z dolu Schoeller u Kladna. Foto: V. Žáček

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: