1/2019 - Jihočeský region

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY Mineralogie lomu U Údražského obrázku / J.ZIKEŠ, P.WELSER, M.MUSIL Mineralogie xenotimů z píseckých pegmatitů / J.CÍCHA, E.ŠVECOVÁ Minerály greisenizovaných granitů a křemenných žil na lokalitě Starohuťský vrch u Nové Bystřice/ P.WELSER, J.ZIKEŠ, O.MÁLEK Mineralogie lepidolitového pegmatitu Lhenice I /L.SKŘÁPKOVÁ, J.CEMPÍREK, P.ČERNÝ, P.ČERNÝ Nález Uruguayského ametystu v jižních Cechách / D.ŠEFČÍK Minerály ultrabazických hornin, jejich přeměněných ekvivalentů a reziduí v okolí Mříče u Křemže / P.WELSER, J.ZIKEŠ, O.MÁLEK Nové nálezy spinelidů na Křemežsku /J.VÁCHA, K, ČERMÁKOVÁ Nachází se u Srnína forcherit? / J.ZIKEŠ, A.MARTAUS, P.WELSER Výrazné ukázky metatorbernitu z uranového ložiska Předbořice / L.VRTIŠKA, J.SEJKORA Nové mineralogické nálezy v činném lomu Krty u Katovic / A.ČERVENÝ Dvě křemenné žíly z Českobudějovicka / J.ZIKEŠ, V.PLECER, P.WELSER Výskyt zkřemenělých dřev na Třeboňsku / S.VENCLOVÁ, V.PLECER INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA Vzpomínka na RNDr.Stanislava Vránu, CSc./ P.WELSER Za Václavem Chadrabou / P.PAULIŠ Knihy plné achátů / P.PAULIŠ Vyšel nový Bulletin Mineralogie Petrologie, vol.26/2018, č.1 / P.PAULIŠ Z nové a zánovní literatury / M.BOHATÝ Mgr.Jiří Sejkora, Ph.D.oslavil padesátiny / B.ŠREINOVÁ Dvě jubilea v redakci Minerálu / P.WELSER KÁMEN V UMĚNÍ A UMĚNÍ V KAMENECH Od prvních kreseb do středověku / E.ČAPKOVÁ PODIVUHODNÉ PŘÍRODNÍ VÝTVORY Skalní perforace - „děravé skály" / J.VÍTEK

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: