4/2000 - NEROSTY ŽELEZORUDNÝCH LOŽISEK

Obsah:

SLOVO REDAKCE, MINERALOGIE, LOKALITY J. Petránek: Naše oolitické železné rudy P. Rückl: Dobývání železných rud na Českolipsku V. Novák, V.Pavlíček: Z historie dobývání železných rud v širším okolí Trhových Svinů M. Bohatý: Magnetovec - kámen tajemný J. Litochleb: Minerafogie magnetitového ložiska Hraničná v Rychlebských horách J. Skácel: Přehled geologicko-průzkumných akcí na železné rudy v Jeseníkách a okolí po 2. světové válce M. Nepejchal: Výskyt krupníku v Sobotíně a Vernířovicich J. Skácel: Magnetitové zrudnění u Horních Heřmanic západně od Štítů J. Zimák: Křemen-hematitové žíly na "Hradisku" u Bludova B. Fojt: Železorudný výskyt pod Malým Dědem v Hrubém Jeseníku P. Novotný, J. Zimák: Železné rudy u Stínavy na Drahanské vrchovině K. Malý: Skarnové ložisko Budeč u Žďáru nad Sázavou V. Hrazdil: Přehled minerálů skarnového lomu v Líšné u Nového Města na Moravě S. Houzar: Minerály skarnu v Rešicích na západní Moravě J. Kučera: Železnorudné ložisko Gara Djebilet v JZ Alžírsku K. Tuček: Železné rudy DRAHÉ KAMENY,ŠPERKAŘSTVÍ M., Łodzitński: Chryzoprasy ze serpentinitových masivů, z dolu "Marta" ve Szklarech a z dolu "Wiry" ve Wirkách v Dolním Slezsku (jihozápadní Polsko) KRONIKA, INFORMACE, OZNÁMENÍ Nezapomínejme na "trpasličí ložiska" železných rud na Vysočině Magnetické vlastnosti nerostů Krystaly magnetitu v lidském mozku Zálesíit, nový minerál Životní jubileum RNDr. Jaromíra Kučery, CSc. RNDr. Luboš Rejl šedesátníkem aneb: "...na světě je krásně!" Encyklopedie minerálů Sraz "Doubkovců" v Radvanicích Česká geologická společnost, pobočka Příbram Zastoupení firmy Krantz v České republice FEJETON J. Kořenský: K magnetovým horám laponským Foto na titulu: Idiomorfní krystal magnetitu (20 mm) s hematitovou růžicí, Švýcarsko. Foto: D. Slivka Foto na zadní straně obálky: Chryzopras nalezený ve Szklarech v roce 1998. Velikost vzorku je 3x8 cm, Sběratel M. Łodzirński. Foto: W. Obcowski

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: