2/2010 - MINERÁLY KRKONOŠ

Obsah:

MINERALOGIE, LOKALITY J. Plášil, J. Sejkora: Minerály uranového ložiska Mědvědín (Horní Mísečky), Krkonoše R. Škoda, P. Rus, R. Čopjaková: Granáty z Malé Úpy v Krkonoších J. Sejkora, B. Bureš, R. Škoda: Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších J. Jirásek, D. Matýsek: Revize limonitu z Poniklé u Jilemnice R. Škoda, P. Rus: Revize dufrenitu z Poniklé R. Tásler, P. Janák: Báňsko-geologická charakteristika lokality Obří důl v Krkonoších P. Pauliš, P. Janák, V. Macháček: Supergenní minerály polymetalického ložiska Obří důl v Krkonoších M. Bohatý: Kapitolky ze staré mineralogie Krkonoš INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA M. Radoň, Z. Dvořák: Vzpomínka na pana Josefa Bártu z Děčína M. Michalski: Radek a Irena Hanusovi (2009): Drahé kameny z pohledu restaurátora a klenotníka P. Pauliš: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, vol. 17/2009, č. 1 P. Pauliš: Josef Suldovský, Vladimír Horák (2009): Kronika horního města Jáchymova a jeho hornictví v kontextu dějin zemí Koruny české. P. Pauliš: Petr Pauliš a Stanislav Kopecký (2010): Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech, Moravy a Slezska III. P. Pauliš: Eva Matějková (2009): Z podzemí Kutné Hory. P. Pauliš: Příspěvky k dějinám dolování stříbra 3, Kutnohorsko P. Pauliš: Příspěvky k dějinám dolování stříbra 4, Kutnohorsko S. Němec: Důkaz mědi v minerálech S. Němec: Důkaz olova v minerálech EXKURZNÍ TIPY MINERÁLU P. Janák, P. Tásler, R. Tásler: Činnost České speleologické společnosti v historickém důlním díle Kovárna v Obřím dole FEJETON R. Gramblička: Příběh jedné lokality Foto na titulní straně obálky: Vzorek pumpellyitu, důl Helena, Obří Důl Foto na zadní straně obálky: Krystal scheelitu, Obří Důl. Unikátní krystaly kalcitu v dutině, Černý Důl.

Vyhledávání:



Právě vyšlo:



Přihlašovací formulář: