3/2011 - Bez určeného tématu

Obsah:

MINERALOGIE, LOKALITY J. Kynický, I. Szegény, V. Vránová, M. Galiová, H. Cihlářova, M. Brtnický:Turmalíny liddicoatit-elbaitové řady v pegmatitech Sibiře, část I: Malchanské pegmatitové pole V.Toegel: Mineralizace Be pegmatitu „Pod kořeny" v Maršíkově F. Kalenda, D. Matýsek, J. Konečný: Nález berylu ve zvětrávací zóně ložiska granodioritu otevřeného lomem Zárubka u Vrbatova Kostelce P. Pauliš, S. Civiš, Z. Smutný: Weilit z Měděnce v Krušných horách S. Kopecký, P. Pauliš: Nový výskyt wolframitu na Vysoké u Havlíčkova Brodu R. Klika: O těžbě kyzových břidlic u Velké Polomi ve Slezsku Z. Běhal: Marmor zeblicius - slavný hadec z Krušných hor J. Kynický, I. Szegény, H. Cihlářová, M. Galiová, M. Brtnický, V. Vránová: Rudní minerály polymetalického ložiska Rubcovskoe na Rudním Altaji, část I: Unikátní nález gigantických krystalů kupritu M. Moravcová: Využívání minerálů SiO., v mezolitu středních Čech Z HISTORIE HORNICKÉ TECHNIKY M. Beneš, P. Pauliš: Z historie hornického kompasu INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA S. Houzar: Mineralogická soutěž v Moravském zemském muzeu J. Zikeš: Zemřel mineralog a geolog Vincenc Grym EXKURZNÍ TIPY MINERÁLU Z. Běhal: Hledání radentheinitu J. Večeřa:Taje hornické krajiny VII Číslo vyšlo v červnu 2011

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: