5/2017 - Baryt a celestin

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY D.VELEBIL: Světové celestiny L.VRTIŠKA: Výskyt celestinu v České republice M.FILIPPI, R.SKÁLA, Z.Y.HAI: Nález celestinu v kalcitových dutinách ve vápenci (Xiaonanhai, Střední Čína) P.WELSER, M.OSOVSKÝ, O.MÁLEK: Baryty svrchního karbonu české části hornoslezské pánve D.VELEBIL: Výskyty barytu na ložiscích sedimentární železné rudy ordovického stáří v oblasti Barrandienu L.KRÁČMAR: Mimořádně velké perimorfózy křemene po barytu z Lipové - Bohrloch, Slezsko P.ŠKÁCHA: Příbramské baryty P.WELSER, J.ZIKEŠ, O.MÁLEK: Jihočeské baryty L.VRTIŠKA, J.ŠPALEK: Baryty z Kladna D.OZDÍN, T.BANCÍK, P.TUČEK, P.SEČKÁR: Pezinské barity: nový nález v štólni Sirková M.ŠTEVKO, M.TIMKO, L.HAVRILLA, M.BLAHÚT: Nový nález wolnýnov na žile Maria pri Rožňave, Slovenská republika J.BEDNAŘÍK: Baryt z vrchu Bučníku u Komni D.OZDÍN: Barit alebo baryt? DRAHÉ KAMENY L.KRÁČMAR: Gemologický baryt z jižního Ruska, severní Kavkaz INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA L.KRÁČMAR: Minerály Brno doprovodí výstavy Křehká krása zeolitu a Šperky z turnovského muzea B.TOMS: Soutěž v rýžování zlata v Kestřanech - 25 let L.REJL: Ivan Mrázek: Drahé kameny Moravy a Slezska od renesance po secesi M.MACHÁČKOVÁ: R.J.Hons: Atlas našich hornin M.ŘEHOŘ, M.HANZOVÁ: Vzpomínka na sběratele minerálů ing. Karla Hanzu, CSc. Číslo vyšlo v listopadu 2017

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: